Twoja Nowa Szansa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TWOJA NOWA SZANSA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o. o. (partner)

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy,  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.06.2019 r.

Projekty „Twoja nowa szansa” skierowany jest  do 120 osób młodych  (68 kobiet i 52 mężczyzn), w wieku 18-29l.,  zamieszkujących na terenie województwo łódzki, bez pracy, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją PO WER 2014-2020), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz osób z niepełnosprawnościami. 

Celem projektu jest: zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności i możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (68 kobiet, 52 mężczyzn) w wieku 18-29 lat., które są bez pracy (108 osób biernych zawodowo oraz 12 osób bezrobotnych, w tym min. 6 długotrwale), nie uczestniczą w szkoleniu lub kształceniu (tzw. młodzież NEET), w tym min. 12 osób niepełnosprawnych i min. 72 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w województwie łódzkim, poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie kompetencji ogólnych i zawodowych oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych na rynku pracy, zgodnie z trendami rozwoju woj. łódzkiego.

Rekrutacja nadal trwa – nie zwlekaj!!!, zgłoś się!!! 

Rekrutacja została przedłużona do 31.12.2018r. – skorzystaj z szansy i dołącz do nas już dziś!

Masz 18-29 lat i mieszkasz na terenie województwa łódzkiego, nigdzie nie pracujesz, nie uczysz się i chcesz to zmienić?. Zgłoś się do projektu „Twoja nowa szansa”. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!! 

Projekt „Twoja nowa szansa” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • w wieku 18 -29 lat (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);
 • osób biernych zawodowo, nieuczących się i nieszkolących się lub bezrobotnych w tym także długotrwale bezrobotnych (weryfikacja na podstawie oświadczenia).

Regulamin projektu „Twoja nowa szansa” z formularzem zgłoszeniowym można pobrać poniżej (ze strony) oraz w biurze projektu ul. Armii Krajowej 22 A, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Biuro otwarte jest w dniach: poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 16:00. Informacja telefoniczna pod numerem tel. 577-999-321.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Zapraszamy także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania w ramach  indywidualnych spotkań z Doradcą Zawodowym;
 • Innowacyjny Jobcoaching
 • Wysokiej jakości szkoleń zawodowych ze stypendium szkoleniowym (szkolenie wybrane zgodnie ze ścieżką IPD) umożliwiające nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, 
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
 • 4- miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla 12 UP);
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradców zawodowych, coachów, pośrednika pracy);
 • Materiały szkoleniowe;
 • Stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych;
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • Catering podczas szkoleń zawodowych;
 • Ubezpieczenie NNW na okres 4-miesięcznych staży;
 • Stypendia stażowe w ramach 4-miesięcznych staży.

Chcesz o coś zapytać?, dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie?, napisz lub zadzwoń do nas:
Kierownik Projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl
Asystent Kierownika – Paulina Jędras e-mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem tel. 577-999-321.
media społecznościowe: https://www.facebook.com/Twoja-nowa-szansa-382586768900052/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1533551309884964&notif_t=page_invite

 

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
-min. 35% dla osób długotrwale bezrobotnych;
-min. 17% dla osób niepełnosprawnych;
-min. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach;
-min. 43% dla osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup.

Wartość projektu: 1 853 652, 96 zł.

Dofinansowanie: 1 760 970,31 zł.
Wkład własny: 92 682,65 zł.

Dołącz do nas już dziś i weź udział w projekcie Twoja nowa szans!!! 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny _TNSZ

Formularz rekrutacyjny _TNSZ  _zg. z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 r. poz. 1000.

Formularz rekrutacyjny _TNSZ_AKTUALNY od 02.08.2018r.

Klauzula RODO do formularza.doc

Regulamin_Projektu Twoja nowa szansa

Regulamin zwrot kosztów dojazdu- projekt Twoja nowa szansa

wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną_projekt Twoja nowa szansa

Regulamin organizacji staży zawodowych_projekt Twoja nowa szansa

 

 

logo partnera

 

 

 

 

Harmonogram wsparć realizowanych w ramach projektu:

Harmonogram ogólny projektu:
1) Rekrutacja Uczestników Projektu ciągła: 03-12.2018 r.
2) Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacja IPD:
I edycja: 05-06.2018 r. (lub dłużej jednak w trakcie trwania projektu)
II edycja: 09-10.2018 r. (lub dłużej jednak w trakcie trwania projektu)
3) Realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu
06.2018-05.2019 r.
4) Realizacja szkoleń zawodowych
I edycja: 07-09.2018 r.  (lub dłużej jednak w trakcie trwania projektu)
II edycja: 11.2018 r.-01.2019 r.  (lub dłużej jednak w trakcie trwania projektu)
5) Realizacja 4-miesięcznych staży zawodowych oraz indywidualnego pośrednictwa pracy
09.2018 r.-06.2019 r.

Harmonogramy zamieszczane będą na bieżąco w ciągu dalszej realizacji projektu:

I. Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania:

I edycja

doradztwo zawodowe-harmonogram Piotrków Trybunalski od 24.05.2018rdo 02.06.2018r.-gr.1

doradztwo zawodowe- harmonogram Piotrków Trybunalski czerwiec od 14.06.2018r.do 16.06.2018r.-gr.1

doradztwo zawodowe_harmonogram Piotrków Trybunalski czerwiec od 22.06.2018r.do23.06.2018r.-gr.1

Doradztwo zawodowe harmonogram Piotrków Trybunalski_11_12.07.2018r.-gr.1

Doradztwo zawodowe harmonogram Sieradz 1.08_10.08.2018r._

Doradztwo-zawodowe-21-23.08_4-10.09.2018_Piotrków Trybunalski

II edycja

Doradztwo-zawodowe-1.10-11.10.2018_Piotrków-Trybunalski _II edycja

Doradztwo-zawodowe-31.10-03.11.2018_Piotrków-Tryb_II

Doradztwo-zawodowe-5.11-8.11.2018_Piotrków-Tryb_II

Doradztwo-zawodowe-16.11-17.11.2018_Piotrków-Tryb_II

Doradztwo zawodowe Wielun 10-15.12.2018_II tura

Doradztwo-zawodowe-13-14.12.2018_Piotrków-Tryb_II

II. Jobcoaching:

I edycja

jobcoaching Piotrków Trybunalski_harmonogram od 26.06.2018r.do 28.06.2018r.

jobcouching_5.07_12.07.2018r._Piotrkow-Trybunalski

jobcouching Sieradz harmonogram 17.08-25.08. 2018 

jobcouching_3.09-26.09.2018r._PiotrkówTryb.-PH-z-B

jobcouching_Sieradz_harmonogram 11.09-20.09.2018r._

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 17.09-24.09.2018r. 

jobcouching_Sieradz harmonogram 5-13.10.2018r._

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 11.10-16.10.2018r. 

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 25-26.10.2018r.

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 9.11-17.11.2018r.

II edycja

jobcouching_PiotrkówTrybunalski harmonogram 29-30.10.2018r.

jobcouching-3-8.11.2018r._PiotrkówTryb._II

jobcouching-09-13.11.2018r._PiotrkówTryb._II

jobcouching-16.11.2018r._PiotrkówTryb._II

jobcouching-19-29.11.2018r._PiotrkówTryb._II

III. Szkolenia zawodowe:

I edycja

Pracownik Administracji Biurowej Piotrków Trybunalski_harmonogram 30.07 – 24.08.2018

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B_moduł przedstawiciel handlowy _Piotrków Trybunalski

Harmonogram_kurs kosmetyczny-Sieradz 17.09-30.10.2018r.

Harmonogram_pracownik biurowy_Sieradz 17.09-15.10.2018r.

Harmonogram-szkolenia-PAB_-Piotrków-Trybunalski-25.10-27.11

HARMONOGRAM-KURS-KOSMETYCZNY-15.11-05.12.2018_Piotrków-Trybunalski-grupa łączona I i II edycja

 

II edycja

HARMONOGRAM-KURS-KOSMETYCZNY-15.11-05.12.2018_Piotrków-Trybunalski- grupa łączona I i II edycja

HARMONOGRAM szkolenie PAB  Piotrków Trybunalski_03.01 – 28.01.2019

IV. Pośrednictwo pracy:

I edycja

Harmonogram Pośrednictwo Piotrków Trybunalski 03-24.09.2018r. I sp.

Harmonogram Pośrednictwo Piotrków Trybunalski  17.11-24.11.2018r.  II i IIIsp.

Harmonogram Pośrednictwo Pracy Sieradz_24-31.10.2018r.

Harmonogram Pośrednictwo Pracy Sieradz 2-27.11.2018r._

Harmonogram Pośrednictwo-Pracy Sieradz_4-5.12.2018r._

II edycja

 

V. Lista osób zakwalifikowanych

I edycja

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie_TNSZ _I edycja

II  edycja

dokument w aktualizacji