Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TWOJA NOWA SZANSA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o. o. (partner)

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy,  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-10-0067/17

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.06.2019 r. (okres realizacji został wydłużony do 31.01.2020r.)

Projekty “Twoja nowa szansa” skierowany jest  do 120 osób młodych  (68 kobiet i 52 mężczyzn), w wieku 18-29l.,  zamieszkujących na terenie województwo łódzki, bez pracy, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją PO WER 2014-2020), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz osób z niepełnosprawnościami. 

Celem projektu jest: zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności i możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (68 kobiet, 52 mężczyzn) w wieku 18-29 lat., które są bez pracy (108 osób biernych zawodowo oraz 12 osób bezrobotnych, w tym min. 6 długotrwale), nie uczestniczą w szkoleniu lub kształceniu (tzw. młodzież NEET), w tym min. 12 osób niepełnosprawnych i min. 72 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w województwie łódzkim, poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie kompetencji ogólnych i zawodowych oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych na rynku pracy, zgodnie z trendami rozwoju woj. łódzkiego.

Rekrutacja nadal trwa – nie zwlekaj!!!, zgłoś się!!! 

Rekrutacja została przedłużona  – skorzystaj z szansy i dołącz do nas już dziś!

Masz 18-29 lat i mieszkasz na terenie województwa łódzkiego, nigdzie nie pracujesz, nie uczysz się i chcesz to zmienić?. Zgłoś się do projektu “Twoja nowa szansa”. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!! 

Projekt “Twoja nowa szansa” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • w wieku 18 -29 lat (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);
 • osób biernych zawodowo, nieuczących się i nieszkolących się lub bezrobotnych w tym także długotrwale bezrobotnych (weryfikacja na podstawie oświadczenia).

Regulamin projektu “Twoja nowa szansa” z formularzem zgłoszeniowym można pobrać poniżej (ze strony) oraz w biurze projektu ul. Armii Krajowej 22 A, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Biuro otwarte jest w dniach: poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 16:00. Informacja telefoniczna pod numerem tel. 577-999-321.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Zapraszamy także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania w ramach  indywidualnych spotkań z Doradcą Zawodowym;
 • Innowacyjny Jobcoaching
 • Wysokiej jakości szkoleń zawodowych ze stypendium szkoleniowym (szkolenie wybrane zgodnie ze ścieżką IPD) umożliwiające nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, 
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
 • 4- miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla 12 UP);
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradców zawodowych, coachów, pośrednika pracy);
 • Materiały szkoleniowe;
 • Stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych;
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • Catering podczas szkoleń zawodowych;
 • Ubezpieczenie NNW na okres 4-miesięcznych staży;
 • Stypendia stażowe w ramach 4-miesięcznych staży.

Chcesz o coś zapytać?, dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie?, napisz lub zadzwoń do nas:
Kierownik Projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl
Asystent Kierownika – Paulina Jędras e-mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem tel. 577-999-321.
media społecznościowe: https://www.facebook.com/Twoja-nowa-szansa-382586768900052/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1533551309884964&notif_t=page_invite

 

Planowane efekty związane z realizacja projektu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 60 (34K, 26M)
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie  – 12 (6K, 6M)
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie -6 (4K, 2M)
 • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objetych wsparciem w programie  – 108 (62 K, 46 M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie – 12 (7K, 5M)
 • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 12 (6K, 6M)
 • Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
  -min. 35% dla osób długotrwale bezrobotnych;
  -min. 17% dla osób niepełnosprawnych;
  -min. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach;
  -min. 43% dla osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup.

Wartość projektu: 1 853 652, 96 zł.

Dofinansowanie: 1 760 970,31 zł.
Wkład własny: 92 682,65 zł.

Dołącz do nas już dziś i weź udział w projekcie Twoja nowa szans!!! 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny _TNSZ

Formularz rekrutacyjny _TNSZ  _zg. z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 r. poz. 1000.

Formularz rekrutacyjny _TNSZ_AKTUALNY od 02.08.2018r.

Formularz-zgłoszeniowy-_TNSZ_AKTUALNY-od-02.08.2018r.-dostosowany

Klauzula RODO do formularza.doc

Regulamin_Projektu Twoja nowa szansa

Regulamin zwrot kosztów dojazdu- projekt Twoja nowa szansa

wniosek o zwrot kosztów dojazdu_TNSZ aktualizacja z dn. 10.05.2019

wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną_projekt Twoja nowa szansa

REGULAMIN-ORGANIZACJI-STAŻY-ZAWODOWYCH_TWOJA-NOWA-SZANSA

 

W dn. 27.12.2019-03.01.2020r. Biuro Projektu będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzysznieprorew.pl  

 

logo partnera

 

 

 

 

Harmonogram wsparć realizowanych w ramach projektu:

Harmonogram ogólny projektu:
1) Rekrutacja Uczestników Projektu ciągła: 03-12.2018 r.
2) Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacja IPD:
I edycja: 05-06.2018 r. (lub dłużej jednak w trakcie trwania projektu)
II edycja: 09-10.2018 r. (lub dłużej jednak w trakcie trwania projektu)
3) Realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu
06.2018-05.2019 r.
4) Realizacja szkoleń zawodowych
I edycja: 07-09.2018 r.  (lub dłużej jednak w trakcie trwania projektu)
II edycja: 11.2018 r.-01.2019 r.  (lub dłużej jednak w trakcie trwania projektu)
5) Realizacja 4-miesięcznych staży zawodowych oraz indywidualnego pośrednictwa pracy
09.2018 r.-06.2019 r.

Harmonogramy zamieszczane będą na bieżąco w ciągu dalszej realizacji projektu:

I. Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania:

I edycja

Doradztwo zawodowe-harmonogram Piotrków Trybunalski od 24.05.2018rdo 02.06.2018r.-gr.1

Doradztwo zawodowe- harmonogram Piotrków Trybunalski czerwiec od 14.06.2018r.do 16.06.2018r.-gr.1

Doradztwo zawodowe_harmonogram Piotrków Trybunalski czerwiec od 22.06.2018r.do23.06.2018r.-gr.1

Doradztwo zawodowe harmonogram_11_12.07.2018r._Piotrków Trybunalski gr 1

Doradztwo zawodowe 1.08_10.08.2018_Sieradz

Doradztwo zawodowe-21-23.08_4-10.09.2018_Piotrków-Trybunalski

II edycja

Doradztwo zawodowe-1.10-11.10.2018_Piotrków Trybunalski-II edycja

Doradztwo zawodowe-31.10-03.11.2018_Piotrków Tryb_II edycja

Doradztwo zawodowe-5.11-8.11.2018_Piotrków Tryb_II edycja

Doradztwo zawodowe-16.11-17.11.2018_Piotrków Tryb_II edycja

Doradztwo-zawodowe-Wielun-10-11.12.2018_II-edycja

Doradztwo-zawodowe-Wielun-12-15.12.2018_II-edycja

Doradztwo zawodowe 13-14.12.2018_Piotrków-Tryb_II edycja

Doradztwo-zawodowe-11-12.01.2019_Piotrków-Trybunalski

Doradztwo-zawodowe-18.01.2019_Piotrków Tryb.

Doradztwo-zawodowe-31.01.2019_Piotrków-Trybunalski

Doradztwo-zawodowe-04-05.02.2019_Piotrków-Tryb_

Doradztwo-zawodowe-08.02-09.02.2019_Piotrków-Tryb

Doradztwo-zawodowe-13.02-14.02.2019_Piotrków-Tryb

Doradztwo-zawodowe_25 -26.02.2019_Piotrków-Trybunalski

Doradztwo-zawodowe_27 -28.02.2019_Piotrków-Trybunalski

III za rezygnacje:

Doradztwo-zawodowe-.23-26.04.2019_Piotrków Tryb_

Doradztwo-zawodowe-.15-17.05.2019_Piotrków Tryb_ 

Doradztwo-zawodowe-.10-11.06.2019_Piotrków-Tryb_

Doradztwo-zawodowe-10-15.06.2019r._Łódź

II. Jobcoaching:

I edycja

jobcoaching Piotrków Trybunalski_harmonogram od 26.06.2018r.do 28.06.2018r.

jobcouching_5.07_12.07.2018r._Piotrkow-Trybunalski

jobcouching Sieradz harmonogram 17.08-25.08. 2018 

jobcouching_3.09-26.09.2018r._PiotrkówTryb.-PH-z-B

jobcouching_Sieradz_harmonogram 11.09-20.09.2018r._

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 17.09-24.09.2018r. 

jobcouching_Sieradz-harmonogram-5-13.10.2018r._

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 11.10-16.10.2018r. 

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 25-26.10.2018r.

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 9.11-17.11.2018r.

II edycja

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 29-30.10.2018r.

jobcouching-3-8.11.2018r._Piotrków Trybunalski_II

jobcouching-09-13.11.2018r._Piotrków Trybunalski_II

jobcouching 16.11.2018r._PiotrkówTrybunalski_II

jobcouching-19-29.11.2018r._PiotrkówTrybunalski_II

jobcouching-5-8.12..2018r._PiotrkówTryb._II

jobcouching-27-29.12.2018r._PiotrkówTryb._II

jobcouching_Wielun-harmonogram-15-17.12.2018r.

jobcouching_Wielun harmonogram 3.01-12.01.2019r. 

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 03.01.2019r.

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 5.01.2019r.

jobcouching_Piotrków Trybunalski harmonogram 14.01.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-16-17.01.2019r.

jobcouching_Wielun-harmonogram-18.01.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-19.01.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-30.01.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-31.01.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-04-05.02.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-07.02.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-11.02.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-12.02.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-13-14.02.2019r.

jobcouching_PiotrkówTrybunalski-harmonogram-26-28.02.2019r.

jobcouching_PiotrkówTrybunalski-harmonogram-04-05.03.2019r.

jobcouching_PiotrkówTrybunalski-harmonogram-08-09.03.2019r.

jobcouching_PiotrkówTrybunalski-harmonogram-06-08.04.2019r.

III za rezygnacje 

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-27-30.04.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-14-17.05.2019r.

jobcouching_Piotrków-Trybunalski-harmonogram-11-15.06.2019r.

jobcouching_Łódź-harmonogram-27.07-03.08.2019r.

jobcouching_Łódź-harmonogram-10.08-24.08.2019r.

 

III. Szkolenia zawodowe:

I edycja

Pracownik Administracji Biurowej Piotrków Trybunalski_harmonogram 30.07 – 24.08.2018

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B_moduł przedstawiciel handlowy _Piotrków Trybunalski

HARMONOGRAM-KURSU-B-4.09-31.12.2018-moduł prawo jazdy B_ Piotrków Trybunalski

Harmonogram_kurs kosmetyczny-Sieradz 17.09-30.10.2018r.

Harmonogram_pracownik biurowy_Sieradz 17.09-15.10.2018r.

Harmonogram-szkolenia-PAB_-Piotrków-Trybunalski-25.10-27.11

HARMONOGRAM-KURS-KOSMETYCZNY-15.11-05.12.2018_Piotrków-Trybunalski-grupa-łączona-I-i-II-edycja

 

II edycja

HARMONOGRAM-KURS-KOSMETYCZNY-15.11-05.12.2018_Piotrków-Trybunalski-grupa-łączona-I-i-II-edycja

HARMONOGRAM szkolenie PAB  Piotrków Trybunalski_03.01 – 28.01.2019

HARMONOGRAM-Zajęć-teoretycznych-KURSU-kat.-C_18-30.01.2019r.-Piotrków-Trybunalski

Harmonogram-szkolenia-PAB-Piotrków-Trybunalski-18.03-11.04.2019

HARMONOGRAM PH zB_Piotrków-Trybunalski-II-edycja_moduł B 22.03-23.05 

HARMONOGRAM-Zajęć-teoretycznych-KURSU-kat.-C_od 15.04.2019r.-Piotrków Trybunalski

III za rezygnacje:

HARMONOGRAM-Zajęć-teoretycznych-KURSU-kat.-C_od-02.07.2019r.-Piotrków-Trybunalski

HARMONOGRAM-kadry i płace i ECCC _22.07-05.08.2019-Łódź

IV. Pośrednictwo pracy:

I edycja

Harmonogram Pośrednictwo Piotrków Trybunalski 03-24.09.2018r. I sp.

Harmonogram Pośrednictwo Piotrków Trybunalski  17.11-24.11.2018r.  II i IIIsp.

Harmonogram Pośrednictwo Pracy_24-31.10.2018r._Sieradz

Harmonogram Pośrednictwo Pracy_2-27.11.2018r._Sieradz

Harmonogram Pośrednictwo-Pracy Pracy Sieradz_4-18.12.2018r.

Harmonogram  Pośrednictwo Pracy 05.12-31.12 I i IIsp PHzB gr.1 PT

Harmonogram Pośrednictwo Pracy_18-19.12.2018-PAB-gr.2_Piotrków-Trybunalski

Harmonogram Pośred.Pracy Kurs Kosm. 1sp 17-21.12.2018_Piotrków Trybunalski

Harmonogram pośrednictwo PABgr 2 IIsp 5-14.01.2019_Piotrków Trybunalski

Pośrednictwo Pracy_01.02.2019r._Sieradz
Pośrednictwo-Pracy_19.03.2019r._Sieradz
Pośrednictwo-Pracy_16.04.2019r._Sieradz

Pośrednictwo-Pracy_24.04.2019r._Sieradz

Harm-PABgr-2-IIIsp-2-18.05.2019_PiotrkówTrybunalski

Pośrednictwo-Pracy_08.05.2019r._Sieradz

Harmonogram Pośred. _Kurs Kosm. 3sp_03-29.06.2019_Piotrków Trybunalski

Pośrednictwo-Pracy_15-18.06.2019r._Sieradz

II edycja

Harmonogram-Pośrednictwo-Pracy-Kurs-Kosm.-12-20.12.2018_Piotrków-Trybunalski

Harmonogram pośrednictwo Kurs Kosm. 03.01-07.01.2019_Piotrków Trybunalski (grupa I i II edycja)

Harmonogram pośrednictwo PABgr 3 Isp 5-18.02.2019_Piotrków Trybunalski

Harmonogram Pośred. _Kurs Kosm. 3sp_03-29.06.2019_Piotrków Trybunalski

Harmonogram Pośrednictwo TNSz 03.06-5.08.2019  Piotrków Trybunalski

III za rezygnacje:

Pośrednictwo-Pracy_6-8.08.2019_Łódź

Pośrednictwo-Pracy_2-5.10.2019_Łódź

Pośrednictwo-Pracy_30.12.2019-31.01.2020_Łódź

Pośrednictwo-Pracy_30.12.2019-31.01.2020_Łódź

V. Staże zawodowe

Miejsca-odbywania-stażu-grupa-Piotrków-Trybunalski-_Łódź

Miejsce odbywania stażu – grupy z Sieradza

 

 

VI. Lista osób zakwalifikowanych

I edycja

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie_TNSZ _I edycja

II  edycja

Lista-zakwalifikowanych-osob_TNSZ-_II-edycja

Dodatkowa rekrutacja -za rezygnacje

Lista-zakwalifikowanych-osob_TNSZ-_dodatkowa rekrutacja