Twoja Nowa Szansa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TWOJA NOWA SZANSA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o. o. (partner)
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy,  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.06.2019 r.

Projekty „Twoja nowa szansa” skierowany jest  do 120 osób młodych  (68 kobiet i 52 mężczyzn), w wieku 18-29l.,  zamieszkujących na terenie województwo łódzki, bez pracy, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją PO WER 2014-2020), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz osób z niepełnosprawnościami. 

Celem projektu jest: zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności i możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (68 kobiet, 52 mężczyzn) w wieku 18-29 lat., które są bez pracy (108 osób biernych zawodowo oraz 12 osób bezrobotnych, w tym min. 6 długotrwale), nie uczestniczą w szkoleniu lub kształceniu (tzw. młodzież NEET), w tym min. 12 osób niepełnosprawnych i min. 72 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w województwie łódzkim, poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie kompetencji ogólnych i zawodowych oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych na rynku pracy, zgodnie z trendami rozwoju woj. łódzkiego.

 

Masz 18-29 lat i mieszkasz na terenie województwa łódzkiego, nigdzie nie pracujesz, nie uczysz się i chcesz to zmienić?. Zgłoś się do projektu „Twoja nowa szansa”. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!! 

Projekt „Twoja nowa szansa” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • w wieku 18 -29 lat (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);
 • osób biernych zawodowo, nieuczących się i nieszkolących się lub bezrobotnych w tym także długotrwale bezrobotnych (weryfikacja na podstawie oświadczenia).

Regulamin projektu „Twoja nowa szansa” z formularzem zgłoszeniowym można pobrać poniżej (ze strony) oraz w biurze projektu ul. Armii Krajowej 22 A, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Biuro otwarte jest w dniach: poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 16:00. Informacja telefoniczna pod numerem tel. 577-999-321.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Zapraszamy także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania w ramach  indywidualnych spotkań z Doradcą Zawodowym;
 • Innowacyjny Jobcoaching
 • Wysokiej jakości szkoleń zawodowych ze stypendium szkoleniowym (szkolenie wybrane zgodnie ze ścieżką IPD) umożliwiające nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, 
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
 • 4- miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapeniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla 12 UP);
 • Profesjonalą kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradców zawodowych, coachów, pośrednika pracy);
 • Materiały szkoleniowe;
 • Stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych;
 • Możlwiość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • Catering podczas szkoleń zawodowych;
 • Ubezpieczenie NNW na okres 4-miesięcznych staży;
 • Stypendia stażowe w ramach 4-miesięcznych staży.

Chcesz o coś zapytać?, dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie?, napisz lub zadzoń do nas:
Kierownik Projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl
Asystent Kierownika – Paulina Jędras e-mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem tel. 577-999-321.
media społecznościowe: https://www.facebook.com/Twoja-nowa-szansa-382586768900052/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1533551309884964&notif_t=page_invite

 

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
-min. 35% dla osób długotrwale bezrobotnych;
-min. 17% dla osób niepełnosprawnych;
-min. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach;
-min. 43% dla osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup.

wartość projektu: 1 853 652, 96 zł
dofinansowanie: 1 760 970,31 zł
wkład własny: 92 682,65 zł

Rekrutacja nadal trwa – nie zwlekaj!!!, zgłoś się!!! 

Dokumnety do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy _TNSZ

Formularz zgłoszeniowy _TNSZ  10.05.2018r.

Formularz zgłoszeniowy _TNSZ_AKTUALNY od 02.08.2018r.

Regulamin Projektu „Twoja nowa szansa”

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów opieki_TNSZ

 

logo partnera

 

 

 

 

Harmonogram wsparć realizowanych w ramach projektu:

harmonogram_TNSZ_ 01.03.2018r. – Ogólny 

Harmonogramy zamieszczane będą na bieżąco w ciągu dalszej realizacji projektu:

I. Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania

doradztwo zawodowe-harmonogram od 24.05.2018r.

doradztwo zawodowe- harmonogram czerwiec od 14.06.2018r.

doradztwo zawodowe_harmonogram czerwiec od 22.06.2018r.

Doradztwo_11_12.07.2018r._Piotrków Trybunalski

Doradztwo_01.08 -10.08 – Sieradz

II. Jobcoaching

jobcoaching_harmonogram czerwiec od 26.06.2018r.

jobcouching_5.07_12.07.2018r._Piotrkow Tryb.

jobcouching 17.08-25.08. 2018  – Sieradz

 

III. Szkolenia zawodowe

Pracownik Administracji Biurowej gr.1 _harmonogram 30.07 – 24.08.2018

Przestawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

IV. Pośrednictwo pracy

 

V. Lista osób zakwalifikowanych

Lista zakwalifikowanych osób_TNSZ _stan na dn. 01.08.2018r