Nowy rozdział

Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.14-26-004/20

Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0024/20

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Główny cel projektu to zwiększenie do 30.09.2022 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 120 [70K/50M] osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na obszarze woj. świętokrzyskiego, wyłącznie biernych zawodowo.

Weź udział w projekcie jeśli:

·       jesteś w wieku 18 – 29 lat;

·       zamieszkujesz lub uczysz się w trybie zaocznym na obszarze województwa świętokrzyskiego;

·       pozostajesz bez pracy lub straciłeś pracę po 1 marca 2020;

 

Biorąc udział w projekcie:

·       otrzymujesz wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym;

·       możesz wybrać dla siebie szkolenie zawodowe dostosowane do twoich preferencji zawodowych;

·       otrzymasz wynagrodzenie za przepracowany 3 miesięczny staż zawodowy;

·       otrzymasz wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy;

·       otrzymasz dopasowaną do twoich predyspozycji zawodowych ofertę pracy;

 

W związku z Uczestnictwem w projekcie każdemu z Uczestników Projektu przysługuje refundacja kosztów dojazdu i/lub kosztów odpieki nad osobą potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnością!!!

Wartość projektu to 1 473 600,00 PLN

Wkład własny 73 680,00 PLN

Dofinansowanie 1 399 920,00 PLN

 

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-09-30

 

Rekrutacja trwa !

Biuro projektu:

ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce

tel. 577-999-501

e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

e-mail: a.agatowska@stowarzyszenieprorew.pl

Główne rezultaty:

  • uzyskanie kwalifikacji / kompetencji przez min.60UP po opuszczeniu proj.
  • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.44% (dla osób w najtrudniejszej sytuacji) i min. 59,5% dla pozostałych osób

Harmonogramy wsparć: