Projekty

“Zawodowi Zawodowcy”

Tytuł projektu: ”Zawodowi Zawodowcy” Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-063231 Projekt realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry…

Punkt zwrotny

Projekt: Punkt zwrotny Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020…

Nowy rozdział

Nowy rozdział Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.14-26-004/20 Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0024/20 Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Numer…

PrzeŁOM w aktywizacji!

“PrzeŁOM w aktywizacji!”  Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów  współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym…

Ogród nadziei

„Ogród nadziei” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny…