Projekty

Punkt zwrotny

Projekt: Punkt zwrotny Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020…

Nowy rozdział

> Nowy rozdział Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.14-26-004/20 Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0024/20 Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich…

PrzeŁOM w aktywizacji!

“PrzeŁOM w aktywizacji!”  Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów  współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym…

Ogród nadziei

„Ogród nadziei” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny…

Projekt Milowy Krok

Projekt ”Milowy krok” Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa…