Zmiana organizacji pracy

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia PROREW nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Stowarzyszenie kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów,…

Projekt Milowy Krok

Projekt ”Milowy krok” Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa…

Zamknięte biuro

W związku z pandemią  koronawirusa biuro Stowarzyszenia Prorew jest zamknięte do odwołania. Kontakt telefoniczny z naszym biurem  577 999 501…..