WYKWALIFIKOWANA KADRA Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników poprzez kursy, warsztaty, studia, konferencje NAJLEPSZY WYBÓR DLA BIZNESU SALA KONFERENCYJNA Wynajem sal konferencyjnych CZYTAJ WIĘCEJ SZKOLENIA Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów. ZGRANY ZESPÓŁ Nasz stały zespół liczy 27 etatowych, wykwalifikowanych Pracowników CZYTAJ WIĘCEJ

Stowarzyszenie PROREW funkcjonuje od 2007 r. jako organizacja pozarządowa, a od 2010 r. także jako organizacja pożytku publicznego. Działalność Stowarzyszenia skupia się m.in. na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego, ale także poza jego granicami. Koncepcja założenia Stowarzyszenia wypłynęła od byłych studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których założeniem była pomoc osobom wykluczonym lub narażonym na wykluczenie społeczne.

Stowarzyszenie bierze aktywny udział w realizacji projektów i zadań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki oraz pomocy skierowanej do dzieci i młodzieży. Zadania i projekty były realizowane na zlecane takich instytucji jak: Urząd Miasta Kielce, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie jest także realizatorem wielu projektów z obszaru wykluczenia społecznego. Współpracuje z Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi z województwa świętokrzyskiego i z terenu całej Polski. W swoich działaniach stawia na wysoką efektywność i innowację czego przykładem jest realizacja ogólnopolskiego projektu innowacyjnego, mającego na celu: opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnej nowego modelu wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Kolejnym celem Stowarzyszenia jest propagowanie edukacji oraz inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój młodzieży. Ten cel jest urzeczywistniany poprzez realizacje szeregu projektów edukacyjnych, wdrażanie programów rozwojowych do szkół, organizację praktyk i staży a także diagnozę i rozwój kluczowych dla regionalnego rynku pracy umiejętności zawodowych.

Pozostałe inicjatywy jakie chce podjąć i realizować Stowarzyszenie, zawarte są w celach statutowych Stowarzyszenia PROREW.