Kontakt

Adres siedziby i biura projektowego:

ul. Kasztanowa 12/15

25-555 Kielce

Biuro Stowarzyszenia PROREW
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

REGON: 260145843

NIP: 9591767464

Zarząd:

Marcin Agatowski – Prezes Stowarzyszenia, tel. 669430643

Kamil Wiśniewski – Wiceprezes Stowarzyszenia, tel. 534799660

Jan Duda – Sekretarz Stowarzyszenia, tel. 533535008

Grażyna Szczepanowska – Skarbnik Stowarzyszenia

Mail: prorew@stowarzyszenieprorew.pl

W Stowarzyszeniu PROREW powołany został Inspektor Ochrony Danych od dnia 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO Inspektor Ochrony Danych,
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce,
adres e-mail: od@stowarzyszenieprorew.pl

Współpraca

Magdalena Kuca, Beata Wolnik – koordynatorzy projektów w ramach programu Erasmus+

 

Kontakt w ramach projektów:

Lepsze jutro:
Jan Duda, tel. 533 535 008,
Agnieszka Ozimek, mail: a.ozimek@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 536 330 799.

Praca w zasięgu ręki:
Beata Drąg, mail: beatadrag@op.pl, tel. 608 061 895,
Agnieszka Ozimek, mail: a.ozimek@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 536 330 799.

Aktywizacja w stronę zatrudnienia:
Malwina Piwowarska, mail: biuro@aktywnimy.pl, tel. 577 999 418,
Kinga Jasińska, mail: k.jasinska@stowarzyszenieprorew.pl.

Zmiana na lepsze:
Karolina Mońska, mail: k.monska@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 577 999 501
Iwona Klimczyk, mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 535 839 955.

Jestem kobietą, więc idę. Cytologia:
Anna Agatowska, mail: cytologia@jestemkobieta.org, tel. 533 535 003
Karolina Mońska, mail: k.monska@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 577 999 501

Jestem kobietą, więc idę. Mammografia:
Marcin Agatowski, mail: mammografia@jestemkobieta.org, tel. 669 430 643
Tomasz Tracz, mail: t.tracz@stowarzyszenieprorew.pl.

W dobrą stronę. Kompleksowy program a rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego:
Paulina Jędras, mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl,  tel. 536 330 799,
Paulina Stępień, mail: p.stepien@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 536 330 799.

Młodzi na start:
Karolina Mońska, mail: k.monska@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 577 999 501
Iwona Klimczyk, mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 535 839 955.

Młodzi na start 2:
Kamil Wiśniewski, tel. 577353252, e-mail: kwisniewski@tlen.pl

Dobry start w przedsiębiorczość:
Beata Drąg, mail: beatadrag@op.pl, tel 608 061 895
Tomasz Tracz, mail: t.tracz@stowarzyszenieprorew.pl.

TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim.
Karolina Mońska, k.monska@stowarzyszenieprorew.pl, mail. 577 999 501.

Szansa-Rozwój-Kariera kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r.ż w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej:
Jan Duda, mail: srk.kielce@gmail.com, tel. 533 535 008,
Beata Drąg, mail. beatadrag@op.pl, tel. 608 061 895.

WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego:
Jan Duda, mail. dudajasiek@gmail.com, tel. 533 535 008.

Akademia samodzielności:
Jan Duda, mail: akademiasamodzielnoscikielce@gmail.com, tel. 533 535 008,
Martyna Rozborska, mail. m.rozborska@stowarzyszenieprorew.pl.

Asystent aktywności:
Agnieszka Rożek-Kwiecień, mail: a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 577 999 321

W dobrą stronę 2:
Barbara Bednarczyk, mail: b.bednarczyk@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 608 535 503,
Martyna Rozborska, mail: m.rozborska@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 

Twoja Nowa Szansa:
Agnieszka Rożek – Kwieceń, mail. a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 577 999 321
Paulina Jędras, mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 577 999 321

Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji:
Malwina Piwowarska, mail: m.piwowarska@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 577 999 418,
Tomasz Tracz, mail: t.tracz@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 577 999 418

Azymut na zmiany:
Martyna Rozborska, mail: m.rozbroska@stowarzyszenieprorew.pl.