Kontakt

Adres siedziby i biura projektowego:

ul. Kasztanowa 12/15

25-555 Kielce

Biuro projektowe czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

REGON: 260145843

NIP: 9591767464

Zarząd:

Marcin Agatowski – Prezes Stowarzyszenia, tel. 669430643

Kamil Wiśniewski – Wiceprezes Stowarzyszenia, tel. 534799660

Jan Duda – Sekretarz Stowarzyszenia, tel. 533535008

Grażyna Szczepanowska – Skarbnik Stowarzyszenia

Mail: prorew@stowarzyszenieprorew.pl

Współpraca:

Magdalena Kuca, Beata Wolnik – koordynatorzy projektów w ramach programu Erasmus+

 

Kontakt w ramach projektów:

Lepsze jutro:
Jan Duda, tel. 533 535 008,
Agnieszka Ozimek, mail: a.ozimek@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 536 330 799.

Praca w zasięgu ręki:
Beata Drąg, mail: beatadrag@op.pl, tel. 608 061 895,
Agnieszka Ozimek, mail: a.ozimek@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 536 330 799.

Aktywizacja w zasięgu ręki:
Szczepan Bogucki, mail: s.bogucki@stowarzyszenieprorew.pl,
Karolina Deja, mail: k.deja@aktywnimy.pl, tel. 574 108 920.

Zmiana na lepsze:
Karolina Mońska, mail: k.monska@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 535 839 955,
Iwona Klimczyk, mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 535 839 955.

Jestem kobietą, więc idę. Cytologia:
Anna Agatowska, mail: cytologia@jestemkobieta.org, tel. 533 535 003.

Jestem kobietą, więc idę. Mammografia:
Marcin Agatowski, mail: mammografia@jestemkobieta.org, tel. 669 430 643.

W dobrą stronę. Kompleksowy program a rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego:
Paulina Jędras, mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl,  tel. 536 330 799,
Paulina Stępień, tel. 536 330 799.

Młodzi na start:
Justyna Matejkiewicz, mail: prorewmlodzinastart@gmail.com, tel. 502 102 842.

Młodzi na start 2:

Kinga Jasińska (asystent kierownika projektu), tel. 577353252, e-mail: k.jasinska@stowarzyszenieprorew.pl

Kamil Wiśniewski  (kierownik projektu), tel. 577353252, e-mail: kwisniewski@tlen.pl

Dobry start w przedsiębiorczość:
Beata Drąg, mail: beatadrag@op.pl, tel 608 061 895.

TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim.
Urszula Ciruk, mail: ts.twojaszansa@gmail.com, tel. 669 972 592.

Szansa-Rozwój-Kariera kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r.ż w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej:
Jan Duda, mail: srk.kielce@gmail.com, tel. 533 535 008,
Beata Drąg, mail. beatadrag@op.pl, tel. 608 061 895.

WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego:
Jan Duda, mail. dudajasiek@gmail.com, tel. 533 535 008.

Akademia samodzielności:
Jan Duda, mail: akademiasamodzielnoscikielce@gmail.com, tel. 533 535 008,
Martyna Rozborska, mail. m.rozborska@stowarzyszenieprorew.pl.

Asystent aktywności:
Michał Piasecki, mail: michalpiasecki10@gmail.com, tel. 608 535 503.

W dobrą stronę 2:
Barbara Bednarczyk, mail: b.bednarczyk@stowarzyszenieprorew.pl, tel. 608 535 503,
Martyna Rozborska, mail: m.rozborska@stowarzyszenieprorew.pl.