Adres siedziby i biura projektowego:

ul. Kasztanowa 12/15

25-555 Kielce

Biuro Stowarzyszenia PROREW
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Kontakt do biura Stowarzyszenia PROREW

Karolina Smolik – tel. 577 353 650, mail: k.smolik@stowarzyszenieprorew.pl

REGON: 260145843

NIP: 9591767464

Zarząd:

Marcin Agatowski – Prezes Stowarzyszenia

Karolina Smolik – Wiceprezes Stowarzyszenia

Mail: prorew@stowarzyszenieprorew.pl

W Stowarzyszeniu PROREW powołany został Inspektor Ochrony Danych od dnia 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO Inspektor Ochrony Danych,
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce,
adres e-mail: od@stowarzyszenieprorew.pl

Współpraca

Magdalena Kuca, Beata Wolnik – koordynatorzy projektów w ramach programu Erasmus+