Projekt pilotażowy – rehabilitacja –
pod nazwą „REHABILITACJA +”
 
Projekt „REHABILITACJA +” realizowany jest w okresie od 12.07.2021r. do 11.07.2022r. przez Stowarzyszenie PROREW. 
               Cel projektu. 
Celem projektu jest kompleksowa opieka usprawniająca mieszkańców gminy Górno zapewniająca uzyskanie przez osoby z ograniczeniami mobilności lub percepcji poziomu sprawności, który pozwoli im na integrację ze społeczeństwem i rynkiem pracy.  
                Zakres oferowanych usług:
– usługi rehabilitacyjne – fizjoterapeuta, logopeda, psycholog/psychoterapeuta
– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
– usługi transportowe
– usługi animacyjne i integracyjne w obszarze sportu, rekreacji i turystyki
– rehabilitacja zawodowa – doradca zawodowy
Projekt skierowany jest do osób z ograniczeniami mobilności oraz osób z uszkodzeniem słuchu, mowy ( w tym po udarach mózgu, wypadkach),  w tym osób z niepełnosprawnością oraz osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Górno.
Szczegółowe informacje:
Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce.
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – Radlin 79, 26-008 Górno 
pod numerem telefonu 577 999 321, 577 999 501 lub mailowo rehabilitacja@stowarzyszenieprorew.pl w godz. 09.00-15.00
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REHABILITACJA+
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
INFORMACJA RODO