Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

W dniu 05.06.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla 50 Uczestników w Projekcie,  „W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej…