Uczestnik stażu poszukiwany!

  Przyjęcie uczestnika projektu na staż! Pracodawco, wypełniając ankietę możesz zadeklarować chęć przyjęcia uczestnika/uczestników projektu TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia…