Azymut na zmiany

Projekt AZYMUT NA ZMIANY nr RPSW.09.01.00-26-0023/17-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata…

Lepsze jutro

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (partner wiodący)…

Asystent Aktywności

Asystent Aktywności Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Realizowany przez…