Tytuł projektu: ”Zawodowi Zawodowcy”

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-063231

Projekt realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wartość projektu dofinansowana z Funduszy Europejskich: 633 890,67 PLN

Konsorcjum projektu: Stowarzyszenie PROREW, Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Cele projektu:

 • zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w środowisku międzynarodowym przez 60 uczniów kształcących się w zawodach:
 • technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum hotelarstwa
  z ZS Nr 1 w Opatowie
 • technikum informatyczne z ZS w Ożarowie im. M. Skłodowskiej –Curie
 • poszerzenie podstawy programowej kształcenia zawodowego w dziedzinie gastronomii
  i informatyki o nowe umiejętności praktyczne,
 • dostęp do nowoczesnych technik i technologii branży gastronomicznej, informatycznej;
 • unowocześnienie procesu praktycznego zdobywania wiedzy;
 • zapewnienie atrakcyjnej formy zdobywania wiedzy praktycznej z dostępem do nowoczesnych technik i technologii z branży informatycznej, gastronomicznej;
 • zdobycie nowych kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językiem hiszpańskim zawodowym;
 • zapewnienie uczniom wsparcia w zakresie przygotowania do egzaminów zawodowych poprzez dodatkowe zajęcia praktyczne doskonalące wiedzę i umiejętności zawodowe;
 • wsparcie edukacyjne osób niepełnosprawnych oraz młodzieży z terenów wiejskich;
 • motywacja uczniów do nauki;
 • poznanie najciekawszych kulturowo i historycznie miejsc Hiszpanii.

W efekcie tych działań 60 uczniów uzyska dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność, Paszport Językowy, ECVET.

Biuro projektu:

Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Kontakt do biura projektu:

Beata Wolnik,Tel.602 889 185, e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl