“Klucz do kariery 2”

Projekt „Klucz do kariery 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne, Działania 01-IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2021 zdolności do zatrudnienia i udziału w życiu społeczno-zawodowym 56 osób (32K/24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych (stopień urbanizacji DEGURBA 3) pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie biernych zawodowo min. 60% tj. 34 (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym w tym min. 6 ( 3K/3 M) osoby z niepełnosprawnościami.

Obszar realizacji projektu:

Powiat: bełchatowski Gmina: Bełchatów-gmina wiejska       Powiat: bełchatowski  Gmina: Drużbice                           Powiat: bełchatowski Gmina: Kleszczów

Powiat: bełchatowski Gmina: Kluki                                       Powiat: bełchatowski Gmina: Szczerców                          Powiat: brzeziński Gmina: Brzeziny-gmina wiejska

Powiat: brzeziński Gmina: Dmosin                                       Powiat: brzeziński Gmina: Jeżów                                     Powiat: brzeziński Gmina: Rogów   

Powiat: kutnowski Gmina: Bedlno                                       Powiat: kutnowski Gmina: Dąbrowice                              Powiat: kutnowski Gmina: Krośniewice

Powiat: kutnowski Gmina: Krzyżanów                                  Powiat: kutnowski Gmina: Kutno-gmina wiejska                Powiat: kutnowski Gmina: Łanięta

Powiat: kutnowski Gmina: Nowe Ostrowy                         Powiat: kutnowski Gmina: Oporów                                  Powiat: kutnowski Gmina: Strzelce

Powiat: łaski Gmina: Buczek                                                 Powiat: łaski Gmina: Łask                                                   Powiat: łaski Gmina: Sędziejowice

Powiat: łaski Gmina: Widawa                                                Powiat: łaski Gmina: Wodzierady                                        Powiat: łęczycki Gmina: Daszyna

Powiat: łęczycki Gmina: Góra Świętej Małgorzaty              Powiat: łęczycki Gmina: Grabów                                         Powiat: łęczycki Gmina: Łęczyca-gmina wiejska

Powiat: łęczycki Gmina: Piątek                                             Powiat: łęczycki Gmina: Świnice Warckie                           Powiat: łęczycki Gmina: Witonia

Powiat: łowicki Gmina: Bielawy                                           Powiat: łowicki Gmina: Chąśno                                           Powiat: łowicki Gmina: Domaniewice

Powiat: łowicki Gmina: Kiernozia                                        Powiat: łowicki Gmina: Kocierzew Południowy                 Powiat: łowicki Gmina: Łowicz – gmina wiejska

Powiat: łowicki Gmina: Łyszkowice                                   Powiat: łowicki Gmina: Nieborów                                      Powiat: łowicki Gmina: Zduny

Powiat: łódzki wschodni Gmina: Brójce                              Powiat: łódzki wschodni Gmina: Koluszki                           Powiat: łódzki wschodni Gmina: Nowosolna

Powiat: łódzki wschodni Gmina: Tuszyn                             Powiat: opoczyński Gmina: Białaczów                                Powiat: opoczyński Gmina: Drzewica

Powiat: opoczyński Gmina: Mniszków                                Powiat: opoczyński Gmina: Paradyż                                    Powiat: opoczyński Gmina: Poświętne

Powiat: opoczyński Gmina: Sławno                                    Powiat: opoczyński Gmina: Żarnów                                     Powiat: pabianicki Gmina: Dłutów

Powiat: pabianicki Gmina: Dobroń                                    Powiat: pabianicki Gmina: Lutomiersk                                  Powiat: pabianicki Gmina: Pabianice – gmina wiejska

Powiat: pajęczański Gmina: Działoszyn                           Powiat: pajęczański Gmina: Kiełczygłów                           Powiat: pajęczański Gmina: Nowa Brzeźnica

Powiat: pajęczański Gmina: Rząśnia                                  Powiat: pajęczański Gmina: Siemkowice                            Powiat: pajęczański Gmina: Strzelce Wielkie

Powiat: pajęczański Gmina: Sulmierzyce                        Powiat: piotrkowski Gmina: Aleksandrów                       Powiat: piotrkowski Gmina: Czarnocin

Powiat: piotrkowski Gmina: Gorzkowice                           Powiat: piotrkowski Gmina: Grabica                                 Powiat: piotrkowski Gmina: Łęki Szlacheckie

Powiat: piotrkowski Gmina: Moszczenica                        Powiat: piotrkowski Gmina: Ręczno                                    Powiat: piotrkowski Gmina: Rozprza

Powiat: piotrkowski Gmina: Sulejów                               Powiat: piotrkowski Gmina: Wola Krzysztoporska              Powiat: piotrkowski Gmina: Wolbórz

Powiat: poddębicki Gmina: Dalików                               Powiat: poddębicki Gmina: Pęczniew                                   Powiat: poddębicki Gmina: Poddębice

Powiat: poddębicki Gmina: Uniejów                               Powiat: poddębicki Gmina: Wartkowice                               Powiat: poddębicki Gmina: Zadzim

Powiat: radomszczański Gmina: Dobryszyce                   Powiat: radomszczański Gmina: Gidle                                   Powiat: radomszczański Gmina: Kamieńsk

Powiat: radomszczański Gmina: Gomunice                     Powiat: radomszczański Gmina: Kobiele Wielkie                 Powiat: radomszczański Gmina: Kodrąb

Powiat: radomszczański Gmina: Lgota Wielka                 Powiat: radomszczański Gmina: Ładzice                              Powiat: radomszczański Gmina: Masłowice

Powiat: radomszczański Gmina: Przedbórz                      Powiat: radomszczański Gmina: Wielgomłyny                    Powiat: radomszczański Gmina: Żytno

Powiat: rawski Gmina: Biała Rawska                              Powiat: rawski Gmina: Cielądz                                             Powiat: rawski Gmina: Rawa Mazowiecka – gmina wiejska

Powiat: rawski Gmina: Regnów                                      Powiat: rawski Gmina: Sadkowice                                        Powiat: sieradzki Gmina: Błaszki

Powiat: sieradzki Gmina: Brąszewice                              Powiat: sieradzki Gmina: Brzeźnio                                       Powiat: sieradzki Gmina: Burzenin

Powiat: sieradzki Gmina: Goszczanów                             Powiat: sieradzki Gmina: Klonowa                                       Powiat: sieradzki Gmina: Sieradz-gmina wiejska

Powiat: sieradzki Gmina: Warta                                        Powiat: sieradzki Gmina: Wróblew                                       Powiat: sieradzki Gmina: Złoczew

Powiat: skierniewicki Gmina: Bolimów                           Powiat: skierniewicki Gmina: Głuchów                                 Powiat: skierniewicki Gmina: Godzianów

Powiat: skierniewicki Gmina: Kowiesy                            Powiat: skierniewicki Gmina: Lipce Reymontowskie           Powiat: skierniewicki Gmina: Maków

Powiat: skierniewicki Gmina: Nowy Kawęczyn               Powiat: skierniewicki Gmina: Skierniewice                          Powiat: skierniewicki Gmina: Słupia

Powiat: tomaszowski Gmina: Będków                              Powiat: tomaszowski Gmina: Budziszewice                        Powiat: tomaszowski Gmina: Czerniewice

Powiat: tomaszowski Gmina: Inowłódz                             Powiat: tomaszowski Gmina: Lubochnia                           Powiat: tomaszowski Gmina: Rokiciny

Powiat: tomaszowski Gmina: Rzeczyca                             Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Mazowiecki – gmina wiejska      Powiat: tomaszowski Gmina: Ujazd

Powiat: tomaszowski Gmina: Żelechlinek                         Powiat: wieluński Gmina: Biała                                         Powiat: wieluński Gmina: Czarnożyły

Powiat: wieluński Gmina: Konopnica                               Powiat: wieluński Gmina: Mokrsko                                    Powiat: wieluński Gmina: Osjaków

Powiat: wieluński Gmina: Ostrówek                                 Powiat: wieluński Gmina: Pątnów                                     Powiat: wieluński Gmina: Skomlin

Powiat: wieluński Gmina: Wierzchlas                              Powiat: wieruszowski Gmina: Bolesławiec                       Powiat: wieruszowski Gmina: Czastary

Powiat: wieruszowski Gmina: Galewice                         Powiat: wieruszowski Gmina: Lututów                                Powiat: wieruszowski Gmina: Łubnice

Powiat: wieruszowski Gmina: Sokolniki                         Powiat: zduńskowolski Gmina: Szadek                               Powiat: zduńskowolski Gmina: Zapolice

Powiat: zduńskowolski Gmina: Zduńska Wola – gmina wiejska       Powiat: zgierski Gmina: Głowno – gmina wiejska       Powiat: zgierski Gmina: Parzęczew

Powiat: zgierski Gmina: Stryków                                 Powiat: zgierski Gmina: Zgierz – gmina wiejska                      Powiat: bełchatowski Gmina: Rusiec

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej 18 roku życia;
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Zamieszkujących na terenach w rozumieniu KC na terenie WŁ na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3);
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • indywidualne spotkania z psychologiem
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

Do 4 tygodni po opuszczeniu programu:

 • uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nom. 75% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 35% UP
 • poszukiwanie pracy przez 20% UP

Oraz efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału w projekcie:

 • w odniesieniu do ON poziom efektywności społ.- min. 34% zatrudnieniowej – min. 12%
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poziom efektywności społ. – min. 34%, zatrudnieniowej – min. 35%

Wartość całkowita projektu: 1 034 632,36 zł

Wkład własny: 51 731,62 zł

Dofinansowanie: 982 900,74 zł

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.10.2021 r.

KONTAKT:

Iwona Klimczyk: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

Monika Kowalska: ans@stowarzyszenieprorew.pl

Tel.: 577-999-418

Biuro projektu: A. Armii Krajowej 24a, Piotrków Trybunalski

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

1. Formularz rekrutacyjny KDK2

2. Oświadczenie KDK2

3. Deklaracja KDK2

4. Oświadczenie o wykluczeniu społecznym

5. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

6. Karta oceny UP

7. Przynależność do grupy docelowej

8. Zwrot kosztów dojazdu

9. Oświadczenie nr konta bankowego UP

 

Harmonogramy wsparć:

Doradztwo zawodowe z identyfikacją potrzeb oraz opracowanie IŚR Lipiec 2020 AKTUALNY na dzień 21.07.2020

Poradnictwo psychologiczne oraz opracowanie IŚR Lipiec 2020 AKTUALNY na dzień 21.07.2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych KDK2 Gr I LIPIEC 2020 AKTUALNY na dzień 21.07.2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych KDK2 Gr II LIPIEC 2020 AKTUALNY na dzień 21.07.2020

Indywidualne poradnictwo psychologiczne Sierpień 2020

Indywidualne poradnictwo zawodowe Sierpień 2020