“Klucz do kariery 2”
 
 
 

Iwona Klimczyk: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl
Monika Kowalska: ans@stowarzyszenieprorew.pl

Tel.: 577-999-418

 

Projekt „Klucz do kariery 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne, Działania 01-IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2021 zdolności do zatrudnienia i udziału w życiu społeczno-zawodowym 56 osób (32K/24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych (stopień urbanizacji DEGURBA 3) pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie biernych zawodowo min. 60% tj. 34 (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym w tym min. 6 ( 3K/3 M) osoby z niepełnosprawnościami.

Obszar realizacji projektu:

Powiat: bełchatowski Gmina: Bełchatów-gmina wiejska       Powiat: bełchatowski  Gmina: Drużbice                           Powiat: bełchatowski Gmina: Kleszczów

Powiat: bełchatowski Gmina: Kluki                                       Powiat: bełchatowski Gmina: Szczerców                          Powiat: brzeziński Gmina: Brzeziny-gmina wiejska

Powiat: brzeziński Gmina: Dmosin                                       Powiat: brzeziński Gmina: Jeżów                                     Powiat: brzeziński Gmina: Rogów   

Powiat: kutnowski Gmina: Bedlno                                       Powiat: kutnowski Gmina: Dąbrowice                              Powiat: kutnowski Gmina: Krośniewice

Powiat: kutnowski Gmina: Krzyżanów                                  Powiat: kutnowski Gmina: Kutno-gmina wiejska                Powiat: kutnowski Gmina: Łanięta

Powiat: kutnowski Gmina: Nowe Ostrowy                         Powiat: kutnowski Gmina: Oporów                                  Powiat: kutnowski Gmina: Strzelce

Powiat: łaski Gmina: Buczek                                                 Powiat: łaski Gmina: Łask                                                   Powiat: łaski Gmina: Sędziejowice

Powiat: łaski Gmina: Widawa                                                Powiat: łaski Gmina: Wodzierady                                        Powiat: łęczycki Gmina: Daszyna

Powiat: łęczycki Gmina: Góra Świętej Małgorzaty              Powiat: łęczycki Gmina: Grabów                                         Powiat: łęczycki Gmina: Łęczyca-gmina wiejska

Powiat: łęczycki Gmina: Piątek                                             Powiat: łęczycki Gmina: Świnice Warckie                           Powiat: łęczycki Gmina: Witonia

Powiat: łowicki Gmina: Bielawy                                           Powiat: łowicki Gmina: Chąśno                                           Powiat: łowicki Gmina: Domaniewice

Powiat: łowicki Gmina: Kiernozia                                        Powiat: łowicki Gmina: Kocierzew Południowy                 Powiat: łowicki Gmina: Łowicz – gmina wiejska

Powiat: łowicki Gmina: Łyszkowice                                   Powiat: łowicki Gmina: Nieborów                                      Powiat: łowicki Gmina: Zduny

Powiat: łódzki wschodni Gmina: Brójce                              Powiat: łódzki wschodni Gmina: Koluszki                           Powiat: łódzki wschodni Gmina: Nowosolna

Powiat: łódzki wschodni Gmina: Tuszyn                             Powiat: opoczyński Gmina: Białaczów                                Powiat: opoczyński Gmina: Drzewica

Powiat: opoczyński Gmina: Mniszków                                Powiat: opoczyński Gmina: Paradyż                                    Powiat: opoczyński Gmina: Poświętne

Powiat: opoczyński Gmina: Sławno                                    Powiat: opoczyński Gmina: Żarnów                                     Powiat: pabianicki Gmina: Dłutów

Powiat: pabianicki Gmina: Dobroń                                    Powiat: pabianicki Gmina: Lutomiersk                                  Powiat: pabianicki Gmina: Pabianice – gmina wiejska

Powiat: pajęczański Gmina: Działoszyn                           Powiat: pajęczański Gmina: Kiełczygłów                           Powiat: pajęczański Gmina: Nowa Brzeźnica

Powiat: pajęczański Gmina: Rząśnia                                  Powiat: pajęczański Gmina: Siemkowice                            Powiat: pajęczański Gmina: Strzelce Wielkie

Powiat: pajęczański Gmina: Sulmierzyce                        Powiat: piotrkowski Gmina: Aleksandrów                       Powiat: piotrkowski Gmina: Czarnocin

Powiat: piotrkowski Gmina: Gorzkowice                           Powiat: piotrkowski Gmina: Grabica                                 Powiat: piotrkowski Gmina: Łęki Szlacheckie

Powiat: piotrkowski Gmina: Moszczenica                        Powiat: piotrkowski Gmina: Ręczno                                    Powiat: piotrkowski Gmina: Rozprza

Powiat: piotrkowski Gmina: Sulejów                               Powiat: piotrkowski Gmina: Wola Krzysztoporska              Powiat: piotrkowski Gmina: Wolbórz

Powiat: poddębicki Gmina: Dalików                               Powiat: poddębicki Gmina: Pęczniew                                   Powiat: poddębicki Gmina: Poddębice

Powiat: poddębicki Gmina: Uniejów                               Powiat: poddębicki Gmina: Wartkowice                               Powiat: poddębicki Gmina: Zadzim

Powiat: radomszczański Gmina: Dobryszyce                   Powiat: radomszczański Gmina: Gidle                                   Powiat: radomszczański Gmina: Kamieńsk

Powiat: radomszczański Gmina: Gomunice                     Powiat: radomszczański Gmina: Kobiele Wielkie                 Powiat: radomszczański Gmina: Kodrąb

Powiat: radomszczański Gmina: Lgota Wielka                 Powiat: radomszczański Gmina: Ładzice                              Powiat: radomszczański Gmina: Masłowice

Powiat: radomszczański Gmina: Przedbórz                      Powiat: radomszczański Gmina: Wielgomłyny                    Powiat: radomszczański Gmina: Żytno

Powiat: rawski Gmina: Biała Rawska                              Powiat: rawski Gmina: Cielądz                                             Powiat: rawski Gmina: Rawa Mazowiecka – gmina wiejska

Powiat: rawski Gmina: Regnów                                      Powiat: rawski Gmina: Sadkowice                                        Powiat: sieradzki Gmina: Błaszki

Powiat: sieradzki Gmina: Brąszewice                              Powiat: sieradzki Gmina: Brzeźnio                                       Powiat: sieradzki Gmina: Burzenin

Powiat: sieradzki Gmina: Goszczanów                             Powiat: sieradzki Gmina: Klonowa                                       Powiat: sieradzki Gmina: Sieradz-gmina wiejska

Powiat: sieradzki Gmina: Warta                                        Powiat: sieradzki Gmina: Wróblew                                       Powiat: sieradzki Gmina: Złoczew

Powiat: skierniewicki Gmina: Bolimów                           Powiat: skierniewicki Gmina: Głuchów                                 Powiat: skierniewicki Gmina: Godzianów

Powiat: skierniewicki Gmina: Kowiesy                            Powiat: skierniewicki Gmina: Lipce Reymontowskie           Powiat: skierniewicki Gmina: Maków

Powiat: skierniewicki Gmina: Nowy Kawęczyn               Powiat: skierniewicki Gmina: Skierniewice                          Powiat: skierniewicki Gmina: Słupia

Powiat: tomaszowski Gmina: Będków                              Powiat: tomaszowski Gmina: Budziszewice                        Powiat: tomaszowski Gmina: Czerniewice

Powiat: tomaszowski Gmina: Inowłódz                             Powiat: tomaszowski Gmina: Lubochnia                           Powiat: tomaszowski Gmina: Rokiciny

Powiat: tomaszowski Gmina: Rzeczyca                             Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Mazowiecki – gmina wiejska      Powiat: tomaszowski Gmina: Ujazd

Powiat: tomaszowski Gmina: Żelechlinek                         Powiat: wieluński Gmina: Biała                                         Powiat: wieluński Gmina: Czarnożyły

Powiat: wieluński Gmina: Konopnica                               Powiat: wieluński Gmina: Mokrsko                                    Powiat: wieluński Gmina: Osjaków

Powiat: wieluński Gmina: Ostrówek                                 Powiat: wieluński Gmina: Pątnów                                     Powiat: wieluński Gmina: Skomlin

Powiat: wieluński Gmina: Wierzchlas                              Powiat: wieruszowski Gmina: Bolesławiec                       Powiat: wieruszowski Gmina: Czastary

Powiat: wieruszowski Gmina: Galewice                         Powiat: wieruszowski Gmina: Lututów                                Powiat: wieruszowski Gmina: Łubnice

Powiat: wieruszowski Gmina: Sokolniki                         Powiat: zduńskowolski Gmina: Szadek                               Powiat: zduńskowolski Gmina: Zapolice

Powiat: zduńskowolski Gmina: Zduńska Wola – gmina wiejska       Powiat: zgierski Gmina: Głowno – gmina wiejska       Powiat: zgierski Gmina: Parzęczew

Powiat: zgierski Gmina: Stryków                                 Powiat: zgierski Gmina: Zgierz – gmina wiejska                      Powiat: bełchatowski Gmina: Rusiec

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej 18 roku życia;
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Zamieszkujących na terenach w rozumieniu KC na terenie WŁ na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3);
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • indywidualne spotkania z psychologiem
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

Do 4 tygodni po opuszczeniu programu:

 • uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nom. 75% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 35% UP
 • poszukiwanie pracy przez 20% UP

Oraz efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału w projekcie:

 • w odniesieniu do ON poziom efektywności społ.- min. 34% zatrudnieniowej – min. 12%
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poziom efektywności społ. – min. 34%, zatrudnieniowej – min. 35%

Wartość całkowita projektu: 1 034 632,36 zł

Wkład własny: 51 731,62 zł

Dofinansowanie: 982 900,74 zł

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.10.2021 r.

KONTAKT:

Iwona Klimczyk: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

Monika Kowalska: ans@stowarzyszenieprorew.pl

Tel.: 577-999-418

Biuro projektu: A. Armii Krajowej 24a, Piotrków Trybunalski

Protokoły rekrutacyjne:

Protokół z dnia 07.07.2020

Protokół z dnia 01.09.2020

Protokół z dnia 12.10.2020

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Regulamin projektu – Klucz do kariery 2

1. Formularz rekrutacyjny KDK2

2. Oświadczenie KDK2

3. Deklaracja KDK2

4. Oświadczenie o wykluczeniu społecznym

5. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

6. Karta oceny UP

7. Przynależność do grupy docelowej

8. Zwrot kosztów dojazdu

9. Oświadczenie nr konta bankowego UP

Dokumenty – Subsydiowane zatrudnienie

Dokumenty – Subsydiowane zatrudnienie

Harmonogramy wsparć:

Doradztwo zawodowe z identyfikacją potrzeb oraz opracowanie IŚR Lipiec 2020 AKTUALNY na dzień 21.07.2020

Poradnictwo psychologiczne oraz opracowanie IŚR Lipiec 2020 AKTUALNY na dzień 21.07.2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych KDK2 Gr I LIPIEC 2020 AKTUALNY na dzień 21.07.2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych KDK2 Gr II LIPIEC 2020 AKTUALNY na dzień 21.07.2020

Indywidualne poradnictwo psychologiczne Sierpień 2020

Indywidualne poradnictwo zawodowe Sierpień 2020

Doradztwo zawodowez identyfikacją potrzeb oraz opracowanie IŚR wrzesień 2020

Poradnictwo psychologiczne oraz opracowanie IŚR wrzesień 2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych KDK2 Gr III WRZESIEŃ 2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych KDK2 Gr IV WRZESIEŃ 2020

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie WRZESIEŃ 2020

Indywidualne poradnictwo psychologiczne WRZESIEŃ 2020

Indywidualne poradnictwo zawodowe WRZESIEŃ 2020 

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie PAŹDZIERNIK 2020

Indywidualne poradnictwo psychologiczne PAŹDZIERNIK 2020

Indywidualne pośrednictwo pracy PAŹDZIERNIK 2020

Indywidualne pośrednictwo pracy PAŹDZIERNIK 2020

Doradztwo zawodowez identyfikacją potrzeb oraz opracowanie IŚR październik 2020

Poradnictwo psychologiczne oraz opracowanie IŚR październik 2020

Indywidualne poradnictwo zawodowe listopad 2020 aktualizacja 03.11.2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych KDK2 Gr V LISTOPAD 2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych KDK2 Gr VI LISTOPAD 2020

Indywidualne poradnictwo psychologiczne LISTOPAD 2020

Szkolenie zawodowe LISTOPAD 2020

Indywidualne poradnictwo psychologiczne Listopad2020

Szkolenie zawodowe I GRUDZIEŃ 2020

Szkolenie zawodowe II GRUDZIEŃ 2020

Szkolenie zawodowe III GRUDZIEŃ 2020

Indywidualne pośrednictwo pracy GRUDZIEŃ 2020

Indywidualne poradnictwo psychologiczne GRUDZIEŃ 2020

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie GRUDZIEŃ 2020

Indywidualne poradnictwo zawodowe GRUDZIEŃ 2020

Indywidualne poradnictwo zawodowe STYCZEŃ 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe StyczeńI 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe StyczeńII 2021

Indywidualne pośrednictwo pracy Styczeń 2021

Indywidualne pośrednictwo pracy StyczeńI 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe StyczeńIII 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe StyczeńIV 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe LUTY 2021

Indywidualne pośrednictwo pracy Luty 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe luty2021

Indywidualne pośrednictwo pracy LutyI 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe lutyI2021

Indywidualne pośrednictwo pracy Marzec 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe Marzec 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe marzec2021

Indywidualne pośrednictwo pracy MarzecI 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe MarzecII2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe MarzecIII 2021

Indywidualne pośrednictwo pracy MarzecII 2021

Indywidualne poradnictwo zawodowe KWIECIEŃ 2021

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie Kwiecień 2021

Indywidualne pośrednictwo pracy Maj 2021

Indywidualne pośrednictwo pracy Czerwiec 2021

Indywidualne pośrednictwo pracy Lipiec 2021

Indywidualne pośrednictwo pracy LipiecI 2021

Indywidualne pośrednictwo pracy LipiecII 2021

Lista staży zawodowych