Projekt „TRY: non formal learning approaches and self-management practices”

„WYPRÓBUJ: Metody uczenia się pozaformalnego i praktyki samozarządzania” to partnerstwo strategiczne Erasmus + KA2 koordynowane przez Aventura Marão Clube (AMC) z Portugalii, we współpracy z dwiema organizacjami pozarządowymi w tym Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszeniem PROREW i trzema szkołami kształcenia zawodowego i 3 gminami z Portugalii, Polski i Rumunii. Celem projektu jest podniesienie jakości i znaczenia kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wprowadzenie edukacji pozaformalnej w metodach kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach projektu chcemy zapewnić studentom rozwijanie umiejętności praktycznych, technicznych i biznesowych.

W ramach projektu powstają:

  1. Badanie metod nauczania VET i praktyk zarządzania
  2. 2.Film dokumentalny
  3. Nowe elementy stron internetowych szkół zawodowych
  4. Nowe metody edukacji nieformalnej gotowe do wprowadzenia w szkołach
  5. Nowe gry edukacyjne

Więcej o projekcie na stronie www.try-poject.eu