Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość

Projekt „Czas na przedsiębiorczość”, nr umowy RPLD.08.03.01-10-0025/18; współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 03 – VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania 01 – VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.09.2020 r.

Cel główny projektu to zwiększenie do 30.09.2020r jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 44 (24K/20M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (16K/14M) bezrobotnych i 14 (8K/6K) biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie woj. Łódzkiego na obszarze słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, znajdujących się w najtrudniejszej syt. na rynku pracy:
– min. 9 (5K/4M) osób w wieku 50 lat i więcej
– min. 12 (7K/5M) długotrwale bezrobotnych
– 24 kobiety
– min. 4 (2K/2M) osoby z niepełnospranościami
– min. 15 (8K/7M) osób o niskich kwalifikacjach
oraz max. 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup,

spośród których 35 (19K/16M) założy dzięki środkom EFS działalność gospodarczą i prowadzi ją przez min. 12 miesięcy oraz utworzy w tym okresie min. 3 dodatkowe miejsca pracy.

Masz 30 lat więcej, mieszkasz na terenie województwa łódzkie na obszarach słabo
zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, nigdzie nie pracujesz i chcesz
to zmienić, a może zamierzasz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej?.

 Zgłoś się
do projektu „Czas na przedsiębiorczość”

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

Projekt „Czas na przedsiębiorczość” skierowany jest do osób:

  • w wieku 30 lat i więcej (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
  • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA3 (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
  • pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo;
  • zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;
  • osób z niepełnosprawnościami
  • zarówno kobiet jak i mężczyzn

Obszar realizacji projektu:
1) Powiat bełchatowski (gminy): Bełchatów- gmina wiejska, Drużbice, Kleszczów, Kluski, Rusiec, Szczerców,
2) Powiat brzeziński (gminy): Brzeziny – gmina wiejska, Dmosin, Jeżów,  Rogów
3) Powiat kutnowski (gminy): Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno-gmina wiejska, Łanięta, Nowe Ostrawy, Oporów, Strzelce
4) Powiat łaski (gminy): Buczek, Łaska, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady

5) Powiat łęczycki (gminy): Daszyna, Góra świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca-gmina wiejska, Piątek, Świnice Warckie, Witonia
6) Powiat łowicki (gminy): Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew południowy, Łowicz – gmina wiejska, Łyszkowice, Nieborów, Zduny
7) Powiat łódzki wschodni (gminy): Brójce, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn
8) Powiat opoczyński (gminy): Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów
9) Powiat pabianicki (gminy): Dłutów, Dobroń, Lutomierski, Pabianice- gmina wiejska
10) Powiat pajęczański (gminy): Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce
11) Powiat piotrkowski (gminy): Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz,
12) Powiat poddębicki (gminy): Dalików, Pęczniew, Uniejów, Wartkowice, Zadzim
13) Powiat radomszczański (gminy): Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Wielgomłyny, Żytno
14) Powiat rawski (gminy): Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka-gmina wiejska, Regnów, Sadkowice
15) Powiat sieradzki (gminy): Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz – gmina wiejska, Warta, Wróblew,
      Złoczew
16) Powiat skierniewicki (gminy): Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia
17) Powiat tomaszowski (gminy): Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki  gmina wiejska, Ujazd, Żelechlinek,
18) Powiat wieluński (gminy): Biała, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów,
       Skomlin, Wierzchlas
19) Powiat wieruszowski (gminy): Bolesławie, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki
20) Powiat zduńskowolski (gminy): Szadek, Zapolice, Zduńska Wola –gmina wiejska
21) Powiat zgierski (gminy): Głowno – gmina wiejska, Parzęczew, Stryków, Zgierz gmina wiejska
22) Powiat poddębicki (gmina): Poddębice
23) Powiat radomszczański (gminy): Kamieńsk, Przedbórz
     

Głównym REZULTATEM realizacji projektu będzie utworzenie min. 38 miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– Rozmowy z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego
   założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (55UP)
– Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; 3 moduły: Pierwszy
   krok w biznesie, Firma na współczesnym rynku, Biznesplan kluczem do sukcesu (44
UP: 24K, 20M)
– Indywidualne wsparcie doradcze, zakładające pomoc w przygotowaniu biznesplanu
   (44 UP)
– Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie
   działalności 35 UP (19K, 16M) – jednorazowa dotacja w wys. Do 27 000 zł./UP
– Wsparcie pomostowo-finansowe dla 35 UP przez okres średnio 9 m-cy/UP x 2000zł
– Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze
   specjalistycznym, ukierunkowane na pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia
   finansowego (35 UP:19K, 16M)

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

– Materiały szkoleniowe
– Ciepły posiłek i poczęstunek
– Zwrot kosztów dojazdu
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 5 UP w trakcie szkoleń
– Stypendium szkoleniowe

Wartość całkowita projektu: 2 078 004,34 zł
Wkład własny: 103 900,22 zł
Kwota dofinansowania: 1 974 104,12 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Zapraszamy także
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Więcej informacji:
Kierownik Projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl
nr tel. 577-999-321
Biuro Projektu: 95-200 Pabianice ul. Poprzeczna 19/21, zapraszamy: wtorek-czwartek w
godz. 8-15, środa-w godz.11-17

Wkrótce informacje rekrutacyjne!!!