Czas na przedsiębiorczość

 nr projektu RPLD. 08.03.01-10-0035/18

Projekt „Czas na przedsiębiorczość”, nr umowy RPLD.08.03.01-10-0025/18; współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 03 – VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania 01 – VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, realizowany przez Stowarzyszanie PROREW.

.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.09.2020 r.

Cel główny projektu to zwiększenie do 30.09.2020r jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 44 (24K/20M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (16K/14M) bezrobotnych i 14 (8K/6K) biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie woj. Łódzkiego na obszarze słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, znajdujących się w najtrudniejszej syt. na rynku pracy:
– min. 9 (5K/4M) osób w wieku 50 lat i więcej
– min. 12 (7K/5M) długotrwale bezrobotnych
– 24 kobiety
– min. 4 (2K/2M) osoby z niepełnospranościami
– min. 15 (8K/7M) osób o niskich kwalifikacjach
oraz max. 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup,

spośród których 35 (19K/16M) założy dzięki środkom EFS działalność gospodarczą i prowadzi ją przez min. 12 miesięcy 

Masz 30 lat więcej, mieszkasz na terenie województwa łódzkie na obszarach słabo
zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, nigdzie nie pracujesz i chcesz
to zmienić, a może zamierzasz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej?.

 Zgłoś się
do projektu „Czas na przedsiębiorczość”

 

Wiadomości z dn. 23.05.2019r. – Rekrutacja zakończona z uwagi na zebranie 70 formularzy rekrutacyjnych.

Rekrutacja do Projektu została wydłużona do dn. 24.05.2019r., godz. 15.00 (lub do  zebrania 70 formularzy rekrutacyjnych).

Rekrutacja już została zakończona.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

Projekt „Czas na przedsiębiorczość” skierowany jest do osób:

 • w wieku 30 lat i więcej (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA3 (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo;
 • zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;
 • osób z niepełnosprawnościami
 • zarówno kobiet jak i mężczyzn

Obszar realizacji projektu:

Powiaty Gminy
bełchatowski Bełchatów – gmina wiejska, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców
brzeziński Brzeziny – gmina wiejska, Dmosin, Jeżów, Rogów
kutnowski Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno – gmina wiejska, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce
łaski Buczek, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady
łęczycki Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca – gmina wiejska, Piątek, Świnice Warckie, Witonia
łowicki Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz – gmina wiejska, Łyszkowice, Nieborów, Zduny
łódzki wschodni Brójce, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn
opoczyński Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów
pabianicki Dłutów, Dobroń, Lutomiersk, Pabianice – gmina wiejska
pajęczański Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce
piotrkowski Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz
poddębicki Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim
radomszczański Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno
rawski Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka – gmina wiejska, Regnów, Sadkowice
sieradzki Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz – gmina wiejska, Warta, Wróblew, Złoczew
skierniewicki Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice – gmina wiejska, Słupia
tomaszowski Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki – gmina wiejska, Ujazd, Żelechlinek
wieluński Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wierzchlas
wieruszowski Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki
zduńskowolski Szadek, Zapolice, Zduńska Wola – gmina wiejska
zgierski Głowno – gmina wiejska, Parzęczew, Stryków, Zgierz – gmina wiejska

Głównym REZULTATEM realizacji projektu będzie utworzenie min. 38 miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowane efekty związane z realizacją projektu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielanych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej -38
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 30 (16K,14M)
 • Liczba osób bez pracy objętych wsparciem w programie – 44 (24 K, 20 M)
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 35 (19 K, 16M)
 • Liczba osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, które na etapie rekrutacji wzięły udział w rozmowach z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – 555 (30K, 25M)

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– Rozmowy z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego
   założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (55UP)
– Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; 3 moduły: Pierwszy
   krok w biznesie, Firma na współczesnym rynku, Biznesplan kluczem do sukcesu (44
UP: 24K, 20M)
– Indywidualne wsparcie doradcze, zakładające pomoc w przygotowaniu biznesplanu
   (44 UP)
– Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie
   działalności 35 UP (19K, 16M) – jednorazowa dotacja w wys. Do 27 000 zł./UP
– Wsparcie pomostowo-finansowe dla 35 UP przez okres średnio 9 m-cy/UP x 2000zł
– Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze
   specjalistycznym, ukierunkowane na pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia
   finansowego (35 UP:19K, 16M)

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

– Materiały szkoleniowe
– Ciepły posiłek i poczęstunek
– Zwrot kosztów dojazdu
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 5 UP w trakcie szkoleń
– Stypendium szkoleniowe

Wartość całkowita projektu: 2 078 004,34 zł
Wkład własny: 103 900,22 zł
Kwota dofinansowania: 1 974 104,12 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Zapraszamy także
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Więcej informacji:
Kierownik Projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl
nr tel. 577-999-321

Biuro Projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a lok. 17

zapraszamy: wtorek-czwartek w godz. 8-15, środa-w godz.11-17  (w czasie rekrutacji do projektu formularze można złożyć: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

Jeśli masz pytania napisz do nas: czasnaprzedsiebiorczosc@stowarzyszenieprorew.pl lub zadzwoń tel. 577-888-702

 

Informujemy, że od dn. 01.05.2019r. nastąpiła  zmiana adresu Biura PROJEKTU na poniższy:

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a lok. 17

Informujemy, że w dn. 02.05.2019r. Biuro Projektu będzie  nieczynne:  97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a lok. 17

Wiadomości z dn. 23.05.2019r. – Rekrutacja zakończona z uwagi na zebranie 70 formularzy rekrutacyjnych.

 

Wiadomości z dn. 30.04.2019r.

Uwaga !!!

Rekrutacja do Projektu została wydłużona do dn. 24.05.2019r., godz. 15.00 (lub do  zebrania 70 formularzy rekrutacyjnych)

Rekrutacja już została zakończona.

 

Rekrutacja do projektu “Czas na przedsiębiorczość” prowadzona będzie:

 w terminie: od dn. 08.04.2019 r. (godz. 9.00 rozpoczęcie rekrutacji) do dn. 19.04.2019 r. (godz. 15.00 zakończenie rekrutacji)

! uwaga termin rekrutacji został wydłużony do dn. 24.05.2019r. (godz. 15.00 zakończenie rekrutacji) . W dn. 23.05.2019r. rekrutacja została zakończona z uwagi na zebranie 70 formularzy rekrutacyjnych. 

w Biurze Projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a lok. 17  (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

Zgłoszenia  do udziału w projekcie będą przyjmowane w wyżej podanym terminie lub do zebrania 70 formularzy rekrutacyjnych.
 
W razie pytań prosimy o kontakt:  577-999-321, 577-888-702,  
 

RUSZAMY Z REKRUTACJĄ!!!

ZAPRASZAMY OD DNIA 08.04.2019 DO 19.04.2019 (termin wydłużony do dn. 24.05.2019r.) – !!! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

WYKORZYSTAJ SWOJA SZANSĘ

 

 

Wiadomości z dn. 04.06.2019r.

Informujemy, że spotkania z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej na etapie rekrutacji do projektu odbędą się w dn. 5-10.06.2019r.(z wyłączeniem 9.06-niedziela) w  Tomaszowie Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a lok. 17 w godz. 8.00-20.00. Obecność obowiązkowa. 

Niestawiennictwo na rozmowę z doradcą zawodowym w dn. 5-10.06.2019r.  zamyka drogę do udziału w projekcie.

Godziny spotkania w ramach wskazanego powyżej okresu będą ustalane indywidualnie z Kierownikiem Projektu (kom. 577-999-321).

Lista Kandydatów z najwyższą oceną pozytywną z oceny formularza rekrutacyjnego zakwalifikowanych do rozmowy z doradcą zawodowym:

Lista-osób-zakwalifikowanych-na-spotkanie-z-doradcą-zawodowym

 

 

Wiadomości z dn. 10.06.2019r.

Informujemy, że spotkania z Komisją Rekrutacyjną odbędą się w dn. 11-12.06.2019rw  Tomaszowie Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a lok. 17 w godz. 8.00-20.00. Obecność obowiązkowa. 

Godziny spotkania w ramach wskazanego powyżej okresu będą ustalane indywidualnie z Kierownikiem Projektu (kom. 577-999-321).

Lista Kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną:

Lista-osób-zakwalifikowanych-na-spotkanie- z Komisją Rekrutacyjną

 

 

Wiadomości z dn. 13.06.2019r.

Beneficjent informuje o wynikach rekrutacji poprzez opublikowanie w dn. 13.06.2019r. wstępnej LISTY RANKINGOWEJ W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Wstępna-Lista-rankingowa-_CZNP_13.06.2019

 

Wiadomości z dn. 26.06.2019r.

Beneficjent informuje o wynikach rekrutacji poprzez opublikowanie w dn. 26.06.2019r. OSTATECZNEJ LISTY RANKINGOWEJ W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Ostateczna Lista rankingowa _Czas na przedsiębiorczość

 

Harmonogram wsparć/szkoleń:

Harmonogram Doradztwa Zawodowego 05.06-10.06.2019

Harmonogram-szkoleń_27.06-04.07_Tomaszów Mazowiecki

Harmonogram Spotkania z Doradcą Biznesowym I_05.07-13.07.2019

Harmonogram Spotkania z Doradcą Biznesowym II_05.07-13.07.2019

Harmonogram Spotkania z Doradcą Biznesowym III_05.07-13.07.2019

 

Dokumenty do pobrania w ramach zwrotu kosztów dojazdu i opieki:

 1. Regulamin-zwrot-kosztów-dojazdu_CZNP

       2. Regulamin-zwrot-kosztów-opieki_CZNP

      3. Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego CZNP

Dokumenty rekrutacyjne:

Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji obowiązująca od dn. 01.05.2019r. (data zamieszczenia, dn. 30.04.2019r.) 

Regulamin rekrutacji Czas-na-przedsiębiorczość_- aktualizacja od dn. 01.05.2019r.

Regulamin-przyznawanych-środków-czas-na-przedsiębiorczość _aktualizacja maj 2020(data zamieszczenia, dn. 21.03.2019r.)

 

Dokumenty w ramach aplikowania o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości:

Dokumenty związane z zabezpieczeniem finansowym realizacji umów*:

*dokumenty wypełnione przy podpisaniu umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.

 

Biznesplany składamy w w terminie 15.07-26.07.2019r. w Biurze Projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a lok. 17  (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

wiadomość z dn. 05.07.2019r.

Beneficjent informuje o aktualizacji w dn. 05.07.2019r. wzoru Biznesplanu poprzez usunięcie w części B.1 – Wniosek, pkt b – dot. finansowego wsparcia pomostowego  zapisu: „W przypadku, gdy uczestnik zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT wnioskowana wysokość jednorazowej dotacji wynosi iloczyn kwoty wskazanej w pkt b i współczynnika 1/1,23 ”. Aktualny biznesplan nosi nazwę: Biznesplan _aktualizacja 5.07.2019r

 

Wiadomość z dn. 26.07.2019r.

Informujemy, iż w terminie 29.07- 2.08.2019r. będzie miała miejsce ocena złożonych biznesplanów

W dn. 05.08.2019r. na stronie projektu zostanie opublikowana wstępna lista rankingowa biznesplanów zakwalifikowanych do dofinansowania. 

 

Wiadomość z dn. 05.08.2019r. 

W związku z zakończeniem pracy Komisji Oceny Biznesplanów publikujemy Wstępna Listę Rankingową Biznesplanów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania  wraz z liczą uzyskanych punktów. Jednocześnie informujemy, że od oceny każdemu Uczestnikowi, który uzyskał negatywna decyzję w przedmiocie uzyskania wsparcia  przysługuje odwołanie w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Odwołania można składać w formie pisemnej  od dn. 06.08.2019r. do dn. 14.08.2019r.  (z wyjątkiem soboty i niedzieli) w Biurze Projektu w godz. 9.00-15.00

Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu-_Czas na przedsiębiorczość

 

Harmonogram planowanych działań

1) Odwołania od oceny biznesplanów 6-14.08.2019r.

2) Rozpatrzenie odwołań osób, których biznesplany nie znalazły się na wstępnej liście rankingowej biznesplanów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania do dn. 16.08.2019r.

3) Opracowanie ostatecznej listy rankingowej Biznesplanów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania i przekazanie do akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w dn. 19.08.2019r.

4) Planowana publikacja na stronie projektu ostatecznej listy rankingowej Biznesplanów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania zaakceptowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pierwszy tydzień września . Lista została opublikowana w dn. 03.09.2019r.

5) Po publikacji ostatecznej listy rankingowej kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentów do podpisani umów i rozpoczęcie działalności gospodarczej 

a) Osoby znajdujące się na ostatecznej liście rankingowej będą proszę o rozpoczęcie działalności gospodarczej w ciągu 3 dni roboczych od ukazania się listy na stronie projektu. !!! Proszę o zarejestrowanie działalności gospodarczej do dn. 06.09.2019r. Uczestnik projektu przed podpisaniem umowy rejestruje działalność gospodarczą.

b) działalności powinna być zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD, wpis do CEIDG ze statusem firmy “aktywny”. 

W celu usprawnienia pracy związanej z przygotowaniem dokumentów do zawarcia umów, bardzo proszę o przesłanie: numeru konta do dn. 6.09. 2019r. na adres e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzysznieprorew.pl  

(zgodnie z zapisami umowy O UDZIELENIE WSPARCIA NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

par. 11 pkt 1 rachunek bankowy wskazany do wpłaty wsparcia finansowego musi należeć do Uczestnika Projektu, z którym zawarta będzie umowa).

Oświadczenie UP o numerze konta znajduje się powyżej na stronie (Dokumenty w ramach aplikowania o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości)

6) Planowany termin podpisania umów 6-13.09.2019r. Miejsce podpisania siedziba Beneficjenta – Kielce, ul. Kasztanowa 12/15.

Osoby będące w związku małżeńskim na podpisanie umowy stawiają się z małżonkiem. 

Wiadomości z dn. 03.09.2019r.

W dn. 03.09.2019r. na stronie projektu została opublikowana ostateczna lista rankingowa biznesplanów zakwalifikowanych do dofinansowania zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Ostateczna Lista rankingowa biznesplanów-zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu_Czas na przedsiębiorczość_3.09

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy 

! Przypominam iż zgodnie z par.VIII. punkt 1 – Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości ” Uczestnik, któremu przyznano wsparcie zobowiązany jest doręczyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia oświadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis, o ile ta została udzielona.

Jeśli ktoś z Państwa otrzymał pomoc de minimis to należy  oświadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis,   w terminie do 9.09.2019r.  dostarczyć do Biura Projektu.

Ważne informacje dot. rozliczania wsparcia finansowego :

Finansowe wsparcie pomostowe ma postać pomocy wypłacanej miesięcznie w wysokości 2 tys. PLN. Wsparcie w pierwszym miesiącu powinno być wypłacone w miesiącu*, w którym uczestnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik nie wykorzystał w całości wsparcia pomostowego w danym miesiącu, pozostała kwota powiększa pulę środków możliwych do wykorzystania w kolejnych okresach. Uczestnik ma obowiązek rozliczyć otrzymane wsparcie pomostowe. 

*Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej a nie miesiąc kalendarzowy 

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz  czynsz, opłaty za media).

Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży.

Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na zakup: środków trwałych, materiałów do produkcji, materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż.

 

WSPARCIE FINANSOWE – DOTACJA

Ważna informacja dot. zakupu używanego środka trwałego o wartości powyższej 3,5 tys PLN

w przypadku zakupu środka trwałego o wartości  powyżej 3.500 PLN konieczna jest:

 • opinia rzeczoznawcy 
 • dodatkowo należy wypełnić (WYPEŁNIA SPRZEDAWCA) deklarację pochodzenia środka trwałego. Deklaracja sprzedawcy – określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych (do pobrania poniżej)

Deklaracja dot. zakupu środka trwałego

 

AKTUALNOŚCI:

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ BIURO PROJEKTU JEST NIECZYNNE OD DN. 16.03.2020 R. DO ODWOŁANIA.
PROSIMY O KONTAKT  e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzysznieprorew.pl, tel. 577-999-321

W dn. 27.12.2019-03.01.2020r. Biuro Projektu będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzysznieprorew.pl  

 

Z uwagi na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych oraz wypłatę wsparcia finansowego i pomostowego, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów służących rozliczeniu poniesionych przez Państwa wydatków w ramach projektu „Czas na przedsiębiorczość”.
Jestem do Państwa dyspozycji, proszę dzwonić pisać lub odwiedzać Biuro Projektu.  Tel. 577-999-321, e-mail a.rozek-kwiecien@stowarzysznieprorew.pl 

Wsparcie finansowe  – dotację należy rozliczyć przy wykorzystaniu następujących wzorów:

Uczestnicy, którzy są podatnikami VAT i otrzymali dotację w kwocie netto rozliczają kwotę wydatków kwalifikowanych w kwocie netto.

Wypełnioną tabelę, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy wysłać do Kierownika Projektu na maila : a.rozek-kwiecien@stowarzyszneieprorew.pl, a oryginał dostarczyć do Biura Projektu wraz z oświadczeniem.

Przypominam, że Uczestnik powinien rozliczyć jednorazowa dotację w terminie 4 miesięcy od dnia jej wypłaty. 

 Wszystkie wydatki muszą być zgodne z zatwierdzonym biznesplanem

Dodatkowo, w przypadku zaistnienia danych okoliczności, należy dołączyć do zestawienia:
– opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN
– deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych (do pobrania powyżej na stronie)

Wsparcie pomostowe finansowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następującego wzoru:

Wzór-rozliczenia-wsparcia-pomostowego_CZNP

Wzór-rozliczenia-wsparcia-pomostowego_CZNP -pdf

 • Wypełnioną tabelę dot. rozliczenia wsparcia pomostowego za dany miesiąc, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy do 8 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (czyli pierwsze rozliczenie za wrzesień do 8 października) wysłać  na maila: : a.rozek-kwiecień@stowarzyszneieprorew.pl , w wersji papierowej dostarczone do Biura Projektu

W przypadku wsparcia pomostowego – rozliczenie I transzy, w zestawieniu powinny się znajdować wyłącznie koszty poniesione w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności licząc od dnia rejestracji działalności (np. rejestracja 2.09.2019r. rozliczenie za okres od 2.09.2019 do 01.10.2019r.). Wsparcie pomostowe rozliczamy w kwocie netto. Aby rozliczyć 2 tys. netto, należy przestawić zestawienie na kwotę  2 tys. netto  + VAT. W przypadku faktur nie zawierających podatku VAT  kwota netto = kwota brutto

!!!! Jeżeli uczestnik nie wykorzystał w całości wsparcia pomostowego w danym miesiącu, pozostała kwota powiększa pulę środków możliwych do wykorzystania w kolejnych okresach (mamy 9 transz). Nadwyżkę wydatków z danego miesiąca można rozliczyć w kolejnym/kolejnych miesiącu/miesiącach, tak aby sumarycznie rozliczyć 18 tys.zł. netto 

HARMONOGRAMY SPOTKAŃ W RAMACH SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA DORADCZEGO:

Harmonogram_grudzień 2019_spotkanie w ramach specjalistycznego wsparcia doradczego

Harmonogram styczeń_ spotkania w ramach specjalistycznego wparcia doradczego

Harmonogram-marzec_kadry i płace

Harmonogram-marzec_ Zarządzanie finansami

Zamiany w wydatkach: 

Przypominam, że wszystkie wydatki muszą być zgodne z zatwierdzonym biznesplanem. Wszelkie zmiany zgłaszamy uprzednio na załączonych drukach:

formularz_zmian_wsparcie_pomostowe_CZNP.doc

formularz_zmian_dotacja_CZNP.doc

 

oznaczenie – logotypy