“Klucz do kariery” 

REALIZACJA PROJKETU PRZEDŁUŻONA DO 30.04.2020 r.

! SZANOWNI PAŃSTWO !

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia PROREW nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informujemy, iż Stowarzyszenie kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem subsydiowanym, świadczącym inne usługi) oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego zwraca się z prośbą, aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Stowarzyszenia możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

adres mail:
p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
k.mech@stowarzyszenieprorew.pl
Tel. 535 839 955

Projekt „Klucz do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 zdolności do zatrudnienia i udziału w życiu społeczno-zawodowym 90 osób (52 K/38M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej ,zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zg. Ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 w powiatach: (opoczyński (bez gminy opoczno), piotrkowski, tomaszowski z wyłączeniem miasta Tomaszów mazowiecki, bełchatowski z wyłączeniem miasta Bełchatów, radomszczański), pozostających bez zatrudnienia –wyłącznie biernych zawodowo min 60% tj. 54( 31 kobiet/23 mężczyzn) lub bezrobotnych ,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów  i usług rynku pracy  jest niewystarczające  i istnieje konieczność  zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji  o charakterze społecznym  w tym min. 8 ( 5K,3 M ) osoby z niepełnosprawnościami.

Obszar realizacji Projektu:

Powiat: opoczyński Gmina: Białaczów
Powiat: opoczyński Gmina: Drzewica
Powiat: opoczyński Gmina: Mniszków
Powiat: opoczyński Gmina: Paradyż
Powiat: opoczyński Gmina: Poświętne
Powiat: opoczyński Gmina: Sławno
Powiat: opoczyński Gmina: Żarnów
Powiat: piotrkowski Gmina: Aleksandrów
Powiat: piotrkowski Gmina: Czarnocin
Powiat: piotrkowski Gmina: Gorzkowice
Powiat: piotrkowski Gmina: Grabica
Powiat: piotrkowski Gmina: Łęki Szlacheckie
Powiat: piotrkowski Gmina: Moszczenica
Powiat: piotrkowski Gmina: Ręczno
Powiat: piotrkowski Gmina: Rozprza
Powiat: piotrkowski Gmina: Sulejów
Powiat: piotrkowski Gmina: Wola Krzysztoporska
Powiat: piotrkowski Gmina: Wolbórz
Powiat: tomaszowski Gmina: Będków
Powiat: tomaszowski Gmina: Budziszewice
Powiat: tomaszowski Gmina: Czerniewice
Powiat: tomaszowski Gmina: Inowłódz
Powiat: tomaszowski Gmina: Lubochnia
Powiat: tomaszowski Gmina: Rokiciny
Powiat: tomaszowski Gmina: Rzeczyca
Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Mazowiecki – gmina wiejska
Powiat: tomaszowski Gmina: Ujazd
Powiat: tomaszowski Gmina: Żelechlinek
Powiat: bełchatowski Gmina: Bełchatów – gmina wiejska
Powiat: bełchatowski Gmina: Drużbice
Powiat: bełchatowski Gmina: Kleszczów
Powiat: bełchatowski Gmina: Kluki
Powiat: bełchatowski Gmina: Rusiec
Powiat: bełchatowski Gmina: Szczerców
Powiat: radomszczański Gmina: Dobryszyce
Powiat: radomszczański Gmina: Gidle
Powiat: radomszczański Gmina: Gomunice
Powiat: radomszczański Gmina: Kamieńsk
Powiat: radomszczański Gmina: Kobiele Wielkie
Powiat: radomszczański Gmina: Kodrąb
Powiat: radomszczański Gmina: Lgota Wielka
Powiat: radomszczański Gmina: Ładzice
Powiat: radomszczański Gmina: Masłowice
Powiat: radomszczański Gmina: Przedbórz
Powiat: radomszczański Gmina: Wielgomłyny
Powiat: radomszczański Gmina: Żytno

 

Wartość całkowita projektu: 1 969 879,68 zł

Wkład własny: 98 493,99 zł

dofinansowanie: 1 871 385,69 zł

Termin realizacji projektu: 1.06.2019 – 30.04.2021 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej  18  roku życia;
 • Zamieszkujących na terenach w rozumieniu KC na terenie WŁ na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3) w powiatach: Opoczyńskim, Piotrkowskim, Tomaszowskim, Bełchatowskim, Radomszczańskim;
 • Mające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Bezrobotne;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA!

 

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • innowacyjny jobcoaching,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • czteromiesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

Rezultaty:

 Do 4 tygodni po opuszczeniu programu:
– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nom. 70% UP
– podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 20% UP
– poszukiwanie pracy przez nom. 26% UP

Oraz efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału w projekcie
– w odniesieniu do ON poziom efektywności społ. – min. 34% zatrudnieniowej – min. 12%
– w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poziom efektywności społ. – min. 34%, zatrudnieniowej – min. 42%

 

 

 

 

KONTAKT:

Adres e-mail: 

Paulina Jędras: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl

Karolina Mech: k.mech@stowarzyszenieprorew.pl

Tel. 535 839 955

Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17.


Pliki do pobrania: 

załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Kdk
załącznik nr 4 Oświadczenie POPŻ Kdk
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu Kdk
załącznik nr 3 Oświadczenie o przynalezności do grupy docelowej Kdk
załącznik nr 8 deklaracja
Załącznik nr 7 Oświadczenie_udział w projekcie
Załącznik nr 6 umowa uczestnictwa w projkecie
regulamin-projketu-Klucz-do-kariery
regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Regulamin Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Harmonogramy wsparć:

Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym w celu identyfikacji potrzeb i stworzenia IŚR:

DORADZTWO ZAWODOWE – PAŹDZIERNIK 2019 r.
DORADZTWO ZAWODOWE – LISTOPAD 2019 r.

DORADZTWO ZAWODOWE – STYCZEŃ 2020 r.
DORADZTWO ZAWODODWE – LUTY 2020 r. 
DORADZTWO ZAWODOWE – CZERWIEC 2020 r. 
DORADZTWO ZAWODOWE – PAŹDZIERNIK 2020 r.

Indywidualne spotkania z Psychologiem w celu identyfikacji potrzeb i stworzenia IŚR:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 – PAŹDZIERNIK 2019 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 -LISTOPAD 2019 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 – STYCZEŃ 2020 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1-LUTY 2020 r. 
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 – CZERWIEC 2020 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 – PAŹDZIERNIK 2020 r.

Grupowe Treningi kompetencji społecznych:

GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM – Gr 1
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM-Gr. 2
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM Gr. 3
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM Gr. 4

GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM Gr. 5
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM GR. 6
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM  Gr.7
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM Gr. 8
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM Gr. 9 
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM gr.10
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM Gr.11

Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 -PAŹDZIERNIK 2019 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 – GRUDZIEŃ 2019 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 – STYCZEŃ 2020 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 – LUTY 2020 r.

Poradnictwo psychologiczme w ramach zad. 2- czerwiec 2020 r.

poradnictwo psychologiczne październik 2020 r.

Indywidualne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie:

PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – PAŹDZIERNIK 2019 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – LISTOPAD 2019 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – GRUDZIEŃ 2019 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – LUTY 2020 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKI – LIPIEC 2020 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – PAŹDZIERNIK 2020 r. 
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – STYCZEŃ 2021 r.

Indywidualne poradnictwo w formie jobcoachingu:

HARMONOGRAM JOBCOACHING 11 -12.2019 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING 12.2019 – 01.2020 r.

HARMONOGRAM INDYWIDUALNE WSPARCIE W FORMIE JOBCOACHINGU- STYCZEŃ 2020 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING – LUTY 2020 r. 
Harmonogram-indywidualne-wsparcie-w-formie-jobcoachingu-maj
harmonogram jobcoching – czerwiec 2020
HARMONOGRAM-JOBCOACHING-sierpień
HARMONOGRAM JOBCOACHING wrzesień
HARMONOGRAM-JOBCOACHING- grudzień 2020 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING – styczeń styczeń 2021

Szkolenia zawodowe:

HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA 04 – 18.12.2019 r.
HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY 10.02.2020r. – 06.03.2020r.  
HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY 10.02.2020r. – 06.03.2020r.
HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY ECDL Base
(Moduły B1,B2)” 10.02.2020r – 14.03.2020r. 

HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY ECDL Base
(Moduły B1,B2)”10.02.2020r – 14.03.2020r.  

harmonogram OCHRONA gr I
harmonogram OCHRONA gr.II
HARMONOGRAM SZKOLENIE PRACOWNIK BIUROWY – OPOCZNO DWIE GRUPY
HARMONOGRAM SZKOLENIE SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KPMPUTERA ECCC
KLUCZ harmonogram szkolenie ECDL 1 grupa
KLUCZ harmonogram szkolenie ECDL 2 grupa
harmonogram dla 3 grup pracownik administracyjno-biurowy

Staż:

miejsca odbywania stażu – aktualizacja na dzień 26.11.2020 r.

Pośrednictwo pracy:

POŚREDNICTWO PRACY – STYCZEŃ 2020r.
Indywidualne pośrednictwo pracy – MARZEC 2020 r.
HARMONOGRAM POŚREDNICTWO PRACY – Czerwiec 2020 r.
harmonohram pośrednictwo pracy lipiec
HARMONOGRAM-POŚREDNICTWO-PRACY- opoczno
harmonogram pośrednictwo pracy Wrzesień – październik

LISTY RANKINGOWE:

LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW-PROJKETU-KLUCZ-DO-KARIERY