Dobry start w przedsiębiorczość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący)
i Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie (Partner) w ramach

Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy
Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

  Okres realizacji projektu: 1.02.2017 – 31.10.2018

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to zwiększenie do 31.10.2018 zdolności i możliwości samozatrudnienia 50 (29K/21M) osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu KC, pozostających bez pracy [w tym: 35 (20K/15M) bezrobotnych, 12 (7K/5M) biernych zawodowo i 3 (2K/1M) odchodzących z rolnictwa], zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,tj.:

 • 15 (9K/6M) os. po 50 r.ż.
 • 29 kobiet
 • 4 (2K/2M) os. z niepełnosprawnościami
 • 20 (12K/8M) długotrwale bezrobotnych
 • 30 (17K/13M) os. o niskich kwalifikacjach

z których 40 (23K/17M) założy dzięki środkom EFS własną działalność gospodarczą (w tym min.2 w sektorach białej zielonej gospodarki) i poprowadzi ją przez min. 12 m-cy oraz utworzy w tym okresie miejsca pracy dla kolejnych min.8 osób (5K/3M), w tym min.2 w sektorach białej lub zielonej gospodarki.

W ramach aktywności projektowych proponujemy:

 1. Wsparcie szkoleniowe w 2 kategoriach: podstawowej dla 20 UP (60h/UP) i średniozaawansowanej dla 20 UP (40h/UP). Wsparcie doradcze w 3 kategoriach: podstawowej dla 20UP (10h/UP), średniozaawansowanej dla 20 UP (8h/UP), zaawansowanej dla 10 UP (6h/UP) przygotowujące merytorycznie UP do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Bezzwrotne dotacje dla 40 UP w wysokości 23 000 zł na uruchomienie działalności gospodarczej oraz pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 1600zł/m-c (podstawowe przez 6 miesięcy dla 40 UP i przedłużone przez kolejne 6 m-cy dla 20 UP) na pokrycie niezbędnych wydatków zw. z prowadzoną działalnością.
 3. Pomostowe specjalistyczne wsparcie szkoleniowo–doradcze indywidualnie dobrane dla każdego z 40 UP (pula 1500zł/UP, średnio 20h/UP) realizowane jako usługa zlecona.
   
    

 

Rekrutacja do projektu (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) prowadzona będzie

od 01.03.2017 – 14.03.2017 w Biurze/delegaturze projektu przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 27A/108

w godz. od 9 do 15. (w innych godzinach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

W razie pytań proszę o kontakt : Jarosław Stęplewski – 693 075 920, Beata Drąg – 608061895

 

RUSZAMY Z REKRUTACJĄ !

ZAPRASZAMY OD DNIA 01.03.2017 DO DNIA 14.03.2017

W GODZINACH 9.00 – 15.00

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ

Szanowni Państwo informujemy, że termin rekrutacji został wydłużony
do dnia 31.05.2017 r. ZAPRASZAMY !!!

 

 

Dokumenty rekrutacyjne

Pozostałe dokumenty

 

Wzór – dane do umowy

Wzór – wniosek o zmiany w harmonogramie

Wzór – zasady rozliczania – WF

Wzór- oświadczenie VAT

Wzór – oświadczenie sprzedającego

 

Formularz pomocy de minimis

Wzór – tabela do rozliczenia WF

Wzór – zasady rozliczania – Wsparcie Pomostowe

Wzór- oświadczenie VAT

Wzór- wniosek o przedłużenie Wsparcia Pomostowego

 

Wzór rozliczenie Wsparcia Pomostowego

 

 

Harmonogramy udzielania wsparcia

Szkolenie Grupowe GR_I_P i S_

Doradztwo Indywidualne GR_I_Z_

Doradztwo Indywidualne GR I P i S

Szkolenie Grupowe GR 2 P    

Szkolenie Grupowe GR 2 S

Doradztwo Indywidualnego GR II P

Doradztwo Indywidualne GR II P S Z

          

Więcej informacji: Kierownik projektu – BEATA DRĄG, tel. 608 061 895, e-mail: beatadrag@op.pl

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

banertzch
http://tozch.edu.pl/

logo-ps_png