Uczestnik stażu poszukiwany!

  Przyjęcie uczestnika projektu na staż! Pracodawco, wypełniając ankietę możesz zadeklarować chęć przyjęcia uczestnika/uczestników projektu TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia…

Rozeznanie rynku

W dniu 05.07.2017 r.  rozstrzygnięto Rozeznanie rynku nr 01/06/2017/MNS. Do realizacji usługi został wybrany/a: Horyzont-In Sp. z o.o., Lwowska 78A…