Kielce, 03.10.2017 r.

W dniu 03.10.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usługę polegającą na: emisji w telewizji krótkometrażowego filmu informacyjno-edukacyjnego w ramach projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17-00 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na zapytanie odpowiedział jeden wykonawca.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Telewizję Polską S.A. Oddział w Kielcach, ul. Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce