Przyjęcie uczestnika projektu na staż!

Pracodawco, wypełniając ankietę możesz zadeklarować chęć przyjęcia uczestnika/uczestników projektu TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim na staż.  Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenia dla opiekunów staży! Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Twoją firmą!

Informacje o projekcie dostępne pod adresem: stowarzyszenieprorew.pl/twoja-szansa/