Kielce, 02.10.2017 r.

W dniu 02.10.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usługę polegającą na: emisji 60-sekundowych spotów radiowych w najczęściej wybieranych przez mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego lokalnych stacjach radiowych w ramach projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17-00 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z możliwością składania ofert częściowych.

Na zapytanie odpowiedziało trzech wykonawców.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce S.A.” – I część zamówienia

Grupa RMF Sp. z o.o. sp.k. – II część zamówienia