Kielce, 23.09.2017

W dniu 23.09.2017 r rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na przeprowadzeniu/ zorganizowaniu specjalistycznych szkoleń zawodowych dostosowanych do IŚR  Uczestników Projektu ” W Dobrą Stronę. Kompleksowy Program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego.” na zapytanie odpowiedział jeden wykonawca. 

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano.

INFO – BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA Mariola Wiśniewska, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz