Kielce, 11.12.2017 r.

W dniu 11.12.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usługę polegającą na: dostarczeniu materiałów edukacyjno-profilaktycznych (m.in. wykazu miejsc, gdzie można zrobić cytologię na terenie KOF, broszury edukacyjnej) dla projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17-00 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na zapytanie odpowiedziało pięciu wykonawców.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

ACME Agencja Reklamowa Karolina Osierda, ul. E. Plater 18a/8, 43-300 Bielsko-Biała