W dniu 05.06.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla 50 Uczestników w Projekcie,  „W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Na zapytanie odpowiedział 1 wykonawca  

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: 
Consilio Bono Edukacja Doradztwo Opieka Alina Boryczka, mjr. H. Sucharskiego 66, 33-210 Olesno.