Kielce, dn. 18.01.2017 r.

W dniu 18.01.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/01/2017/TS na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego mających na celu identyfikację potrzeb i przygotowanie IPD dla 120 osób w terminie 01.2017 r. -02.2017 r i 08.2017 r. w ramach projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia; Poddziałania VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji:

Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Szkolenia kompetencji – Szkolenia coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel detaliczny Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce 

Zapytanie ofertowe anulowane.