Kielce, 08.02.2017 r.

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zaprasza do składania propozycji cenowych na zaprojektowanie i budowę strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” wraz z usługą hostingową, redakcyjną oraz wsparciem technicznym.

Specyfikacja:

  • strona powinna zawierać zakładki: aktualności, formularz kontaktowy, informacje o projekcie, kalendarz zbliżających się spotkań, możliwość zakotwiczenia plików wideo, umieszczania plików do pobrania, galerię ze zdjęciami.
  • strona powinna wyświetlać się na innych niż monitor odbiornikach, np. tablet, smartfon
  • edytowanie i wstawianie treści musi być możliwe za pośrednictwem narzędzi, które nie wymagają znajomości HTML oraz CSS od użytkowników
  • wykonawca przedstawi zamawiającemu propozycję do akceptacji projektu graficznego strony
  • termin wykonania strony: do 10 marca 2017 r.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

…………………………………………….

Numer telefonu, mail

…………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Zaprojektowanie i budowa strony internetowej na potrzeby realizacji projektu wraz z usługą hostingową, redakcyjną oraz wsparciem technicznym w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………..

data, czytelny podpis