Kielce, 16.02.2017 r. 

W dniu 13.02.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/02/2017/TS na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego mających na celu identyfikację potrzeb i przygotowanie IPD dla 120 osób w terminie 02.-03.2017 r i 08.2017 r. w ramach projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia; Poddziałania VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 4  wykonawców:

Grażyna Kowalczyk, ul. Sosnowa 7, 26-200 Końskie

RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

Neuroclinic – Centrum Terapii i rozwoju Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce

Do realizacji wybrano podmiot, który uzyskał największą ilość punktów oraz spełniał kryteria zapytania:

Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce