Kielce, 19.04.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/04/2017/MNS

 dotyczy projektu „Młodzi na start!” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe), Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 01.01.2017 r. do 30.04.2018 r. przez Stowarzyszenie PROREW.

Usługa na rzecz projektu zorganizowanie przerwy kawowej dla 70 UP .

Usługa obejmuje zapewnienie dla każdego UP (70 os.)  kawy,  herbaty ,  wody,  mleka,  cukru, drobnych  słonych lub słodkich przekąsek typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce.

Wymagania wobec oferenta:

  1. Jest podmiotem zdolnym do wykonania zamówienia.
  2. Wykonawca zagwarantuje możliwość dostarczenia ww. artykułów spożywczych na miejsce realizacji doradztwa grupowego (Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 14)
    oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać od 19.04.2017 do dnia 26.04.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest
p. Marcin Marcisz – kierownik projektu, tel. 536-330-799. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 27.04.2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach rozeznania jedynie zwycięzcy rozeznania.

 

Rozeznanie rynku- Przerwa Kawowa dla 70 UP- pełna treść