Kielce, 14.04.2017 r. 

W dniu 14.04.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 1/III/2017/DSP na przeprowadzenie doradztwa w  ramach projektu „Dobry start w przedsiębiorczość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu RPLU.09.03.00-06-0093/16.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Na zapytanie ofertowe odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji:

2JEST BIZNES I EDUKACJA JAROSŁAW STĘPLEWSKI

Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27a/108, 22-400 Zamość