Kielce, dn. 30.04.2016 r.

W dniu 30.04.2016 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na  przeprowadzenie zajęć z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 130 Uczestników / Uczestniczek Projektu, przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników / Uczestniczek Projektu z niepełnosprawnościami – trzy grupy 10-11 osobowe oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 130 Uczestników / Uczestniczek Projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Na zapytanie odpowiedziało 4 wykonawców.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “KWANT” Zbigniew Skoczylas, al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce