Absolwent na rynku pracy 2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW

w ramach Działania 9.2

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” .

Okres realizacji projektu: 01.08.2013-30.06.2015

Projekt skierowany jest do 40 uczniów ( w tym minimum 14 kobiet) uczących się w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku.

Celem projektu jest:
Wzrost umiejętności zawodowych 40 uczniów(w tym min.14K)z Technikum nr 2 i ZSZ w Chmielniku do wymogów rynku pracy do końca czerwca 2015r.

Cele szczegółowe :

 • Podniesienie kompetencji kluczowych 40 uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z j.obcego, przedsiębiorczości, ICT i kompetencji społecznych.
 • Zwiększenie świadomości rozwoju kariery zawodowej u 40 uczniów poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe, mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania i stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery SzOK.
 • Podniesienie umiejętności zawodowych i zdobycie kwalifikacji specjalistycznych przez 40 uczniów.
 • Wzrost współpracy szkoły z pracodawcami poprzez organizację staży dla 10 uczniów i praktyk dla 10 uczniów.
 • Organizacja trzech spotkań panelowych, w ramach której będzie opracowana strategia dopasowania oferty szkoły do potrzeb rynku.
 • W roku szkolnym 2013/2014 planowane jest wzięcie udziału w projekcie przez 20 uczniów.
 • W roku szkolnym 2014/2015 planowane jest wzięcie udziału w projekcie przez 20 uczniów.

Planowane zadania:

 • Rozwój kompetencji kluczowych: dodatkowe zajęcia grupowe i indywidualne z języka angielskiego lub dodatkowe zajęcia grupowe i indywidualne z języka niemieckiego; dodatkowe zajęcia grupowe i indywidualne z przedsiębiorczości praktycznej; dla kobiet dodatkowe zajęcia z ICT ( realizowane na wyjeździe podczas ferii zimowych), a dla chłopców dodatkowe zajęcia z kompetencji społecznych (realizowane na wyjeździe podczas ferii zimowych)
 • Stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery SzOK i w ramach tego zadania zostaną przeprowadzone warsztaty grupowe i indywidualne konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie planowania ścieżki kariery, sposobów i metod dalszego kształcenia, diagnozowania predyspozycji zawodowych poprzez indywidualne plany kariery i grupowe warsztaty.
 • Dodatkowe kursy specjalistyczne : kurs operatora wózków, kurs podstaw rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera oraz kurs kosmetyczny (w okresie 01-06.2014; 11.2014-05.2015).
 • Staże zawodowe płatne – 150h/m-c , oraz praktyki zawodowe.
 • Organizacja 3 spotkań panelowych z pracodawcami, w ramach których odbędzie się skonstruowanie strategii dopasowania programów nauczania do wymogów rynku pracy.
 • Każdy uczestnik otrzyma od realizatora projektu książki do języków obcych.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest we wrześniu 2013 roku i we wrześniu 2014 roku.

 

AKTUALNOŚCI:

 

Specjalistyczny kurs wózka widłowego

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy 2” rozpoczęto realizację specjalistycznego kursu wózka widłowego. Zajęcia zostały podzielone na część teoretyczną (w wymiarze 44 godzin) oraz część praktyczną (w wymiarze 23 godzin). Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacyjno – logistycznych uczniowie odbywają część praktyczną w grupach 3 – 4 osobowych.

IMG_5204

 

Kurs kosmetyczny

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy 2” został zrealizowany specjalistyczny kurs kosmetyczny. Uczestniczyło w nim 7 dziewcząt. Zajęcia odbywały się w salonie w Kielcach. Przedsięwzięcie realizowane zostało w wymiarze 50 godzin.

 

Wyjazd edukacyjny

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy 2”, zorganizowano wyjazd edukacyjny do Zakopanego, w trakcie którego przeprowadzono zajęcia grupowe z ICT w wymiarze 24 godzin (technologie informacyjno – komunikacyjne) oraz z kompetencji społecznych również w wymiarze 24 godzin. Zajęcia z ICT zostały przeprowadzone tylko dla kobiet natomiast z kompetencji społecznych tylko dla mężczyzn. Podział ten został dokonany ze względu na wyniki analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze realizacji projektu tzn. dziewczynki miały problem z obsługą urządzeń informatycznych natomiast chłopcy z kontaketm bezpośrednim z klientem.

Uczetnicy wyjazdu edukacyjnego

IMG_7891_1

Zajęcia z ICT

IMG_7898_1

Zajęcia z kompetencji społecznych

IMG_7744_1

 

Powołanie Szkolnego Ośrodka Kariery

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy 2”, podpisano umowę z dyrekcją ZS nr 3 w Chmielniku na organizację, uruchomienie i funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery. W ramach utworzonego ośrodka przeprowadzono już pierwsze zajęcia grupowe oraz indywidualne z zakresu poradnictwa edukacyjno – zawodowego.

 

Zajęcia z kompetencji kluczowych

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy 2” trwają właśnie zajęcia indywidualne oraz grupowe podnoszące kluczowe kompetencje uczniów z zakresu języka niemieckiego, angielskiego oraz przedsiębiorczości. Na początkowych zajęciach z wszystkich przedmiotów zostały przeprowadzone testy mające na celu dostosowanie tematyki zajęć do poziomu uczniów. Ponadto indywidualne zajęcia mają na celu przede wszystkim wyrównać zaległości uczniów tak aby na zajęciach grupowych prezentowali zbliżony poziom.

Zajęcia z j. angielskiego

SONY DSC

Zajęcia z przedsiębiorczości

    przedsieb1

 przedsieb2

 

Rekrutacja

W ramach projektu pn. „Absolwent na rynku pracy 2” została przeprowadzona rekrutacja mająca na celu wyłonić uczniów najbardziej potrzebujących wsparcia. Rekrutacja została przeprowadzona w oparciu o kryteria:

 • motywacyjne (deklaracja udziału w projekcie)
 • średniej ocen w ostatnim semestrze (do 3,0 – 5 pkt, do 3,5 – 4 pkt, do 4,0 – 3 pkt, do 4,5 – 2 pkt, do 5,0 – 1 pkt)
 • wyniki testów z kompetencji kluczowych (do 40% – 5 pkt, do 55% – 4 pkt, do 70% – 3 pkt, do 85% – 2 pkt, powyżej – 85% – 1 pkt.)
 • wyniki testów z wiedzy i umiejętności zawodowych ( do 40% – 5 pkt, do 55% – 4 pkt, do 70% – 3 pkt, do 85% – 2 pkt, powyżej – 85% – 1 pkt.)

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 40 uczniów (w tym 14 kobiet) z najwyższym wynikiem punktowym z rektutacji. Ponadto została utworzona lista rezerwowa.

 

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt jest skierowany do: 40 uczniów Technikum nr 2 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku. Celem głównym projektu dostosowanie umiejętności zawodowych uczniów biorących udział w projekcie do wymogów rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez m.in. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z informatyki, języka obcego (do wyboru język angielski oraz język niemiecki), przedsiębiorczości praktycznej oraz zajęć z kompetencji społecznych, które mają za zadanie nauczyć uczniów m.in. nawiązywania kontaktów interpersonalnych a co za tym idzie lepszego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym; utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery który przyczyni się do zwiększenia świadomości rozoju kariery zawodowej uczniów; podniesienie umiejętności zawodowych poprzez zdobycie kwalifikacji specjalistycznych (kurs operatora wózków, kurs podstaw rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera, kurs kosmetyczny).

Uzupełnieniem powyższych działań będzie współpraca szkoły z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania poprzez staże zawodowe

Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku

zs32011

 

Umowa o dofinansowanie

Miło nam Państwa poinformować, że została podpisana umowa o dofinansowanie ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach której Stowarzyszenie PROREW będzie realizotorem projektu pn. „Absolwent na rynku pracy 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.