Razem do samodzielności

loga

Celem projektu jest zindywidualizowane wsparcie 107 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym min 21K (4 osób z niepełnosprawnościami w tym min 1K) przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych na terenie województwa świętokrzyskiego w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w tym również usamodzielnieniu w okresie do 31.12.2017 r.

Okres realizacji projektu od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.

W ramach projektu przewidziano działania wspierające poradnictwo specjalistyczne skierowane do 80 UP w tym 16 K oraz wspierające proces usamodzielnianie dla 27 UP w tym min 5 K.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie PROREW oraz przez Fundację Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

W ramach projektu realizowane są dwa zadania: Poradnictwo specjalistyczne oraz usamodzielnianie.

W ramach zadania PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w ramach:

  • Terapii uzależnień
  • Psychoterapii
  • Kompetencji cyfrowych
  • Treningu Zastępowania Agresji
  • Warsztatów: Jestem inny i co z tego

W ramach zadania USAMODZIELNIANIE uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postacie:

  • Indywidualnego doradztwa zawodowego
  • Indywidualnej psychoterapii
  • Spotkań z rzeczywistością
  • Oraz każdy uczestnik jest pod opieką opiekuna usamodzielniania