Jestem kobietą, więc idę. Mammografia.

Jestem kobietą, więc idę. Mammografia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner wiodący) w partnerstwie z Gminą Kielce/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach (Partner), Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PATRON” Sp. z o.o., Świętokrzyskim Klubem Amazonek przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Fundacją INVICTUS, Mammografią Sp. z o.o. w ramach:

Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałania RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 roku – 31.12.2018 roku

projekt Jestem kobietą, więc idę. Mammografia skierowany jest do: 9457 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia, w tym minimum: 8457 Kobiet,
1000 Mężczyzn, 283 Osób Niepełnosprawnych uczących się, pracujących bądź mieszkających na terenie obszaru KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gm.iny Daleszyce,
Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn.

Celem głównym projektu jest promowanie programów zdrowotnych nastawionych na profilaktykę wczesnego wykrywania raka piersi oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności poddawania się badaniom profilaktycznym ukierunkowanym na wczesne wykrywania raka piersi wśród 9457 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia,w tym minimum: 8457 Kobiet, 1000 Mężczyzn, 283 Osób Niepełnosprawnych uczących się, pracujących bądź mieszkających na terenie obszaru KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gm.iny Daleszyce,
Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn

W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania:

  1. Działania informacyjno-edukacyjne
  2. Działania edukacyjno-profilaktyczne
  3. Organizacja badań mammograficznych

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

HARMONOGRAM SPOTKAŃ EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU “JESTEM KOBIETĄ, WIĘC IDĘ. MAMMOGRAFIA”

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Marcin Agatowski, tel. 669 430 643
e-mail: mammografia@jestemkobieta.org

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://jestemkobieta.org/

Zapraszamy także na profil na facebooku: https://web.facebook.com/jestemkobieta.org/