Zawodowy zawodowiec

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW

w ramach Działania 9.2

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” .

Print

Tytuł Projektu: Zawodowy Zawodowiec
Okres realizacji projektu: od 1.09.2012 r. do 30 czerwca 2014 r.

Projekt skierowany jest do grupy 431 uczniów z 5 Szkół Ponadgimnazjalnych w woj. świętokrzyskim: Technikum nr 1 w Jędrzejowie, Technikum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, Technikum Logistycznym, Ekonomicznym i Informatycznym w Sandomierzu.

Cel Projektu: W ramach Projektu realizowane są zajęcia przygotowujące do Egzaminu Zawodowego z Ekonomii, Informatyki, Logistyki, dodatkowe zajęcia z Matematyki i Języka angielskiego, Przedsiębiorczości i ITC, 2 obozy językowe, grupowe i indywidualne Doradztwo Zawodowe, Elastyczne formy zatrudnienia, Kompetencje społeczne; Dodatkowe Kursy Kwalifikacyjne: Barmana, Grafika Komputerowego, Języka Zawodowego w Hotelarstwie, dla Logistyków, Ekonomistów, Kurs Obsługi Wózka Widłowego, Kurs Sprzedawca-Kasjer-Fakturzysta; Wyjazdowe Szkolenia Zawodowe dla Hotelarzy, wyjazdy edukacyjno-zawodowe do Politechniki Świętokrzyskiej i Częstochowskiej oraz Wyższej Szkoły Logistyki i Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.