Zawodowo po Włoszech i Portugalii

„Zawodowo po Włoszech i Portugalii”

realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na zasadach programu Erasmus+.

Jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Projekt realizowany w okresie 15.11.2016 r. – 14.06.2018 r.

Projekt realizowany z udziałem Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu i Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcenia praktycznego z województwa świętokrzyskiego, promowanie współpracy i mobilności pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia w UE oraz przygotowanie młodzieży do wykorzystania zdobytych doświadczeń oraz wiedzy na rynku pracy. Projekt wspomaga doskonalenie jakości i innowacyjności praktyk kształcenia zawodowego, a także zwiększa atrakcyjność szkolenia zawodowego. W projekcie bierze udział 32 uczniów z ZSGiH w Sandomierzu kształcących się w zawodzie technik hotelarz, 16 uczniów kształcących się na kierunku technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz 16 uczniów kształcących się w kierunku technikum pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Projekt zakłada dwa wyjazdy 3-tygodniowe na staż do Portugalii w lutym 2017 r. i sierpniu 2017 r. oraz dwa wyjazdy 3-tygodniowie na staż do Włoch w październiku 2017 r. Beneficjent projektu nawiązał współpracę z dwiema organizacjami partnerskimi: AENIE z Portugalii oraz Sistema Turismo S.R.L. z Włoch.

Podsumowaniem stażu jest uzyskanie:

  • Certyfikatu Europass Mobilność, uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, który w sposób jednolity prezentuje zakres zdobytego doświadczenia.
  • Certyfikatu ukończenia kursu przygotowawczego, który obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
  • Certyfikatu ukończenia całości zagranicznego kształcenia zawodowego.

Więcej informacji:
Koordynator projektu – MAGDALENA KUCA, tel. 783 840 922, e-mail: m.jesionek@o2.pl
Media społecznościowe: https://web.facebook.com/Zawodowo-po-Włoszech-i-Portugalii-912556572212226/
Biuro projektu otwarte pn-pt w godz. 8.00-16.00:
ul. Św. Floriana 6, 39-432 Gorzyce