W dniu 16.05.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 01/05/2017/WDS w Projekcie,  „W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.   

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: 
Paweł Lisowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL z siedzibą w Zagnańsku, Umer 36, 26-050 Zagnańsk