Kielce, 22.05.2017 r. 

W dniu 11.05.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 1/05/2017/TS na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu pośrednictwa pracy dla 120 osób w terminie 05.-08.2017 r. i 10-12.2017 r. , w ramach projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia; Poddziałania VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji:

Magdalena Górajska, ul. Białe Zagłębie 3/22, 26-052 Nowiny