Kielce, 18.03.2016

W dniu 18.03.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na  przeprowadzenie zajęć z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla 50 Uczestników Projektu,  „W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Na zapytanie odpowiedział 3 wykonawców:

  1. Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju, Agnieszka Scendo 
  2. Urszula Ciruk 
  3. Justyna Matejkiewicz 

 

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju, Agnieszka Scendo, ul. Na Stoku 63/2525-437 Kielce