Wyrównać szanse

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STOWARZYSZENIE PROREW

informuje, iż w ramach działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji’ na podstawie umowy z ŚBRR w Kielcach uzyskało dofinansowanie projektu:
„Wyrównać szanse”

Projekt skierowany jest do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie.

Ceł główny projektu:

Rozwój społeczno-zawodowy 24 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie do końca lipca 2012 roku

Cele szczegółowe:

  • Wzrost umiejętności zawodowych u min 19 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie do końca lipca 2012 roku
  • Aktywizacja zawodowa min 19 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie do końca lipca 2012 roku
  • Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej u min 19 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie do końca lipca 2012 roku
  • Integracja min 19 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie z lokalną społecznością do końca lipca 2012 roku

Charakterystyka projektu:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne i warsztaty teatralne. Uczestnicy wezmą także udział w szkoleniu z zakładania spółdzielni socjalnej. Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane Dni Otwarte, podczas których beneficjenci będą mogli zaprezentować czego nauczyli się podczas warsztatów kulinarnych i teatralnych.

Projekt realizowany jest od 01.02.2012 do 31.07.2012

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator Projektu: Stowarzyszenie PROREW ul. Szymanowskiego 3/58 25-361 Kielce.
Informacji udziela: Biuro Projektu: ul. Szymanowskiego 3/58 25-361. Kierownik Projektu: Beata Stańczyk, tel.533 535 002, e-mail: bstanczyk1@op.pl