Uniwersytet zmysłów

Projekt „Uniwersytet Zmysłów” realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Sandomierskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Projekt został wysoko oceniony przez Komisję Oceny Projektów Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – uzyskał 118 punktów i zajął 2 miejsce w liście rankingowej konkursu.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.5 PO KL „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców gminy Obrazów i ma na celu pobudzenie ich aktywności edukacyjnej poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie poziomu jakości oferty rozwojowej.

Cele szczegółowe projektu to:

  • podniesienie poziomu postrzegania, rozumienia i interakcji w otaczającej rzeczywistości dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości warsztatów grupowych
  • zmniejszenie zróżnicowań w obszarze oferty edukacyjnej i rozwojowej pomiędzy obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi poprzez intensyfikację oferty edukacyjnej

Zadania jakie są realizowane w projekcie to:

  1. Warsztaty z muzyki i rytmu
  2. Zajęcia hipoterapii
  3. Warsztaty aromaterapeutyczne

Projekt trwa siedem miesięcy, od kwietnia do listopada 2012 i wezmą w nim udział 24 osoby.