Rzemiosło artystyczne szansą na aktywizację zawodową uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Żarnowa

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STOWARZYSZENIE PROREW

informuje, iż w ramach działania 7.3 “Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” na podstawie umowy z ŚBRR w Kielcach
uzyskało dofinansowanie projektu:
„Rzemiosło artystyczne szansą na aktywizację zawodową uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Żarnowa”

Projekt skierowany jest do:

Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Żarnowa, osoby w wieku od 15 do 24 lat zamierzających podnieść poziom aktywności zawodowej.

Projekt został zakończony i rozliczony. Cele i wskaźniki zostały osiągnięte!