Kielce, 18.03.2017

 

W dniu 18.03.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na  wynajem sal w ramach przeprowadzenia zadań merytorycznych dla 50 Uczestników w Projekcie,  „W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Na zapytanie odpowiedział 3 wykonawców:

  1. Fundacja Efekt Motyla 
  2.  Feuer Sp. z o.o. 
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas 

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce