Kielce, 30.03.2017 r. 

W dniu 30.03.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/03/2017/TS na przeprowadzenie szkolenia „Asystent ds. księgowości/ finansowych”,
które umożliwi zdobycie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia; Poddziałania VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 2 wykonawców:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o., ul. Świeradowska 43 VI piętro, 02-662 Warszawa

Akademia Specjalistów FINANSUS Katarzyna Zientalska-Kalita, ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź 

Do realizacji wybrano:

Akademia Specjalistów FINANSUS Katarzyna Zientalska-Kalita, ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź