Kielce, dn. 30.09.2014 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/09/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach, dotyczącego przeprowadzenia zajęć w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł edukacyjny oraz Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł psychospołeczny do ww. projektu.

 

Projekt „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/09/2014/PWP wybrani zostali Wykonawcy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na zapytanie ofertowe nr 2/09/2014/PWP odpowiedziało 15 Wykonawców, którzy spełnili wymogi zapytania na przeprowadzenie zajęć w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł edukacyjny oraz zajęć w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł psychospołeczny do projektu, najbardziej konkurencyjną ofertę złożyły:

Część I: Joanna Grzesińska, ul. Partyzantów 20, 26-307 Białaczów i Katarzyna Ślązak, Widuch 11, 26-330 Żarnów

Część II: Sylwester Kalinowski, ul. Kopernika 3A/30, 26-300 Opoczno i

Część III: Karolina Kądziela, ul. Wierzbowa 6, 26-300 Opoczno; Alicja Szczegielniak, ul. Konecka 9, 26-330 Żarnów; Krystyna Świerczyńska, Sitowa 20, 26-300 Opoczno; Anna Wasilewska, Ogonowice 135, 26-300 Opoczno; Marta Wijata, Sitowa 92A, 26-300 Opoczno; Bożena Wiśniewska, ul. Konecka 37, 26-330 Żarnów; Lidia Zagdańska-Zych, ul. Polna 2, 26-300 Opoczno

Część IV: Karolina Kądziela, ul. Wierzbowa 6, 26-300 Opoczno; Małgorzata Kochanowska, ul. Piłsudskiego 30, 26-300 Opoczno; Sylwia Rożej, ul. M. C. Skłodowskiej 4/13, 26-300 Opoczno; Alicja Szczegielniak, ul. Konecka 9, 26-330 Żarnów; Krystyna Świerczyńska, Sitowa 20, 26-300 Opoczno; Magdalena Taczykowska, Petrykozy 108, 26-307 Białaczów

Część V: Karolina Kądziela, ul. Wierzbowa 6, 26-300 Opoczno; Elżbietę Alicja Szczegielniak, ul. Konecka 9, 26-330 Żarnów; Krystyna Świerczyńska, Sitowa 20, 26-300 Opoczno; Anna Wasilewska, Ogonowice 135, 26-300 Opoczno; Marta Wijata, Sitowa 92A, 26-300 Opoczno; Bożena Wiśniewska, ul. Konecka 37, 26-330 Żarnów; Lidia Zagdańska-Zych, ul. Polna 2, 26-300 Opoczno

Część VI: Karolina Kądziela, ul. Wierzbowa 6, 26-300 Opoczno; Małgorzata Kochanowska, ul. Piłsudzkiego 30, 26-300 Opoczno; Sylwia Rożej, ul. M.C.Skłodowskiej 4/13, 26-300 Opoczno; Alicja Szczegielniak, ul. Konecka 9, 26-330 Żarnów; Krystyna Świerczyńska, Sitowa 20, 26-300 Opoczno; Magdalena Taczykowska, Petrykozy 108, 26-307 Białaczów

Część VII: Lidia Palus, Mikułowice 12, 26-341 Mniszków

Część VIII: Bożena Rybak, ul. M.C.Skłodowskiej 18/27, 26-300 Opoczno

Część IX: Lidia Palus, Mikułowice 12, 26-341 Mniszków

Część X: Bożena Rybak, ul. M.C.Skłodowskiej 18/27, 26-300 Opoczno

Część XI: Lidia Palus, Mikułowice 12, 26-341 Mniszków

Część XII: Bożena Rybak, ul. M.C.Skłodowskiej 18/27, 26-300 Opoczno

Część XIII: Lidia Palus, Mikułowice 12, 26-341 Mniszków

Część XIV: Bożena Rybak, ul. M.C.Skłodowskiej 18/27, 26-300 Opoczno

 

Z powyższymi Wykonawcami zawarte zostaną umowy na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 2/09/2014/PWP.