Kielce, dn. 12.05.2016 r.

W dniu 11.05.2016 roku rozstrzygnięto rozeznanie rynku nr 01/05/2016/W2L na zakup artykułów i materiałów biurowych na potrzeby projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W rozeznaniu rynku wzięło udział 3 wykonawców.

Do realizacji zadania wskazanego w rozeznaniu rynku wybrano:
Grafit Hurtowania Artykułów Papierniczych, Biurowych i Szkolnych, ul. Rolna 2c, 25-419 Kielce.