Kielce, dn. 1.03.2016 r.

W dniu 1.03.2016 roku rozstrzygnięto rozeznanie rynku 01/02/2016/W2L na pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji i rozwoju w projekcie „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W rozeznaniu rynku wzięło udział 3 wykonawców.

Do realizacji zadania wskazanego w rozeznaniu rynku wybrano:

Pani Anna Palus, ul. Reymonta 16/15, 41-300 Dąbrowa Górnicza.