Kielce, dn. 12.05.2016 r.

W dniu 11.05.2016 roku rozstrzygnięto rozeznanie rynku na zakup artykułów spożywczych i cateringowych na potrzeby projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W rozeznaniu cenowym wzięło udział 3 wykonawców.

Do realizacji zadania wskazanego w rozeznaniu rynku wybrano:
MAKRO Cash and Carry Polska S.A., ul. Transportowców 15, 25-672 Kielce.