Kielce, 08.02.2017 r.

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zaprasza do składania propozycji cenowych na opracowanie graficznej koncepcji materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia.”

Specyfikacja:

 • ulotki – 5 projektów;
 • ulotki-wieszaki: format zawieszki na drzwi – 1 projekt;
 • plakaty informacyjno-edukacyjne – 5 projektów;
 • billboardy – 5 projektów
 • naklejki tematyczne – 20 projektów

Termin wykonania:

 • do 8 marca 2017 r. 1 projekt ulotki-wieszaka, 1 projekt billboardu oraz 1 projekt plakatu;
 • do 20 marca 2017 r. 1 projekt ulotki i 4 projekty naklejek;
 • do 18 września 2017 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;
 • do 4 grudnia 2017 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;
 • do 9 kwietnia 2018 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;
 • do 13 sierpnia 2018 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

…………………………………………….

Numer telefonu, mail

…………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Opracowanie koncepcji graficznej ulotek (5 projektów), ulotki-wieszaka (1 projekt), plakatów (5 projektów), billboardów (5 projektów) oraz naklejek (20 projektów) w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………..

data, czytelny podpis