12 grudnia odbyło się podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu „Akademia Samodzielności”  w spotkaniu wzięły udział Władze MOPR Kielce.
Niniejsze podsumowanie było doskonałą okazją do wręczenia pracownikom MOPR Kielce oraz OZPR zaświadczeń będących potwierdzeniem zdobytych kompetencji.