Projekty

Projekt Milowy Krok

Projekt ”Milowy krok” Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa…