I love przedmioty matematyczno – przyrodnicze

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STOWARZYSZENIE PROREW oraz SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SANDOMIERZU

informują, iż w ramach działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
uzyskali dofinansowanie projektu:
„I love przedmioty matematyczno – przyrodnicze”

Projekt skierowany jest do:

Uczniów z klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu a w szczególności do tych dzieci, które nie radzą sobie równie dobrze z przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi jak z humanistycznymi.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest uzyskanie wyższych ocen z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych u 26 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu w ciągu 8 miesięcy.

Cele szczegółowe:

  • wzrost umiejętności matematyczno –przyrodniczych u minimum 20 (nie mniej niż 12 kobiet) uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu w ciągu 8 miesięcy
  • wzrost atrakcyjności nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla 26 (nie mniej niż 16 kobiet) uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu w ciągu 8 miesięcy,
  • wzrost świadomości z korzyści płynących z nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych przez 26 uczniów (nie mniej niż 16 kobiet) Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu w ciągu 8 miesięcy.

Charakterystyka projektu:

Projekt daje możliwość zwiększenia atrakcyjności zajęć i praktycznego przyswajania wiedzy z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Działania w ramach projektu zmobilizują i zachęcą uczniów do uzyskania lepszych wyników w nauczaniu. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na szkoły ponadpodstawowe i średnie z terenu gminy i powiatu sandomierskiego, gdyż lepsze umiejętności beneficjentów Sandomierza wpłyną na polepszenie wartości przyszłych uczniów tychże szkół, podnosząc ich potencjał edukacyjny. Oprócz warsztatów matematyczno – przyrodniczych dla beneficjentów projektu przewidziano organizację klubu szachowego oraz seminaria wyjazdowe do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik), Chorzowa (Planetarium i Obserwatorium), Kielc (Centrum Laserowych Technologii Metali oraz Liceum Ogólnokształcące), Sandomierza (Huta Szkła)

Projekt realizowany jest od 01.09.2011 do 30.04.2012

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator Projektu: Stowarzyszenie PROREW ul. Szymanowskiego 3/58 25-361 Kielce oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 6 27-600 Sandomierz

Informacji udziela: Biuro Projektu: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce tel. 041 31 31 585 Kierownik Projektu: Katarzyna Snoch, tel.662 604 419 , e-mail: katarzynasnoch@op.pl

Aktualności:
Wrzesień 2011  – promocja i  rekrutacja do projektu